Társadalmi egyeztetés

Társadalmi egyeztetés

Az MVK Zrt. társadalmi egyeztetést kezdeményez július 15-én, péntektől egy hónapon át arról, hogy az Y-híd és a turbó körforgalom átadása után hogyan módosuljon a 3-as és 3A-s autóbuszjáratok útvonala.

Célunk, hogy megismerjük az utazóközönség véleményét a szakemberek által kidolgozott útvonalváltozatokkal kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy a változtatásokat az utasok és a város lakói is támogassák, ezért kérjük, hogy válaszaikkal járuljanak hozzá az optimális megoldás kiválasztásához.

Az 1-es villamossal való hosszú párhuzamosság csökkentése érdekében az 1-es és 1B-s autóbusz-viszonylatok megszüntetésre kerülnének. Az 1-es és 1B-s járatokat a Tiszai pu. – Újgyőri főtér szakaszon az Újgyőri főtérig meghosszabbított 7-es autóbuszjárat váltaná ki, így továbbra is megmaradna az átszállásmentes kapcsolat a Tiszai pályaudvar – Selyemrét – Búza tér – Jókai-lakótelep – Vologda városrész – Győri kapu – Újgyőri főtér viszonylatban. A Diósgyőr és a Vologda városrész, illetve a Diósgyőr és a Jókai-lakótelep közötti kapcsolatot munkanapokon az 54-es járatok továbbra is biztosítanák.

A 7-es járatok mindkét irányban, tehát Felsőzsolca és az Újgyőri főtér felé is a Tiszai pályaudvar végállomás érintésével közlekednének, így a felsőzsolcaiak is közvetlenül juthatnának el a miskolci vasútállomásra. Az új 7-es járatok vennék át az 1-1B-s járatok azon funkcióját is, hogy biztosítják az átszállás nélküli eljutást a vasútállomás és a helyközi autóbusz-állomás között. Ezt a közvetlen kapcsolatot a 7-es járatok mellett az Y-híd építése alatt a 3-as és 3A-s járatok is megadják majd.

A meghosszabbított 7-es viszonylaton közlekedő járatok követési ideje munkanapokon csúcsidőszakokban 10–15 perc, völgyidőszakokban és munkaszüneti napokon egész nap 30 perc lenne. A 7-es járatok közül a menetrendben megjelöltek továbbra is érintenék az Auchan Borsod áruházat.

Az 1-es járatokat munkanapokon a Szeles utca – Majális park szakaszon az 54-es járatok pótolnák, mert az 54-es vonalat (jelenleg: Repülőtér/Bosch – Felső-Majláth) meghosszabbítanánk a Majális parki végállomásig. Az 54-es járatok jelenlegi útvonalát érintő további módosítás lenne, hogy a járatok a Majális park felé is érintenék a Szeles utca megállóhelyet annak érdekében, hogy legyen a Búza térhez és a Miskolc Plázához közelebbi megállójuk. A Repülőtér/Bosch végállomás irányába pedig az 54-es járatok a Petőfi térnél nem a jelenlegi helyen, hanem a szintén a Repülőtér/Bosch végállomás irányába közlekedő 14-es járatok által használt megállóhelyen állnának meg, hogy a Szentpéteri kapu felé azonos megállóhelyről lehessen igénybe venni az autóbuszokat.

Az 1B-s járatokat a LÁEV (kisvasút) – Berekalja szakaszon a Kandó Kálmán utcától Berekaljáig meghosszabbított 21-es járatok pótolnák, melyek a jelenleginél jobban összehangoltan közlekednének mindkét irányban a 101B-s jelzésű járatokkal.

2020 szeptemberétől a korábban Diósgyőrig közlekedő 101B-s járatok útvonalát meghosszabbítottuk Felső-Majláthon keresztül Berekaljáig. Utasaink visszajelzései alapján ez jó döntés volt, hiszen így jelentősen nőtt a járatsűrűség Berekalján a 2020 tavaszán és nyarán kínált menetrendhez képest.

Mivel az MVK Zrt. tervei között szerepel az 1-es és 1B-s autóbuszvonalak megszüntetése, viszont a Berekalján élőknek továbbra is a jelenlegivel csaknem azonos járatsűrűséget szeretnénk biztosítani, ezért a 21-es járatok útvonalát hosszabbítanánk meg Berekaljára. Így munkanapokon a 21-es és a 101B-s járatok együttesen, míg munkaszüneti napokon csak a 21-es járatok szolgálnák ki Berekalját. A követési idők a következőképpen alakulnának Berekalján: munkanapokon csúcsidőszakokban 15 perc, munkanapokon völgyidőszakokban 30 perc, munkaszüneti napokon egész nap 30 perc. Ezáltal hétvégén jelentősen javulna Berekalja közösségi közlekedése, hiszen jelenleg szombaton 40, míg vasárnap csak 60 percenként közlekednek autóbuszok e városrészbe/városrészből.

A 21-es vonal meghosszabbítása a 101B-sével azonos módon történne, azaz a 21-es járatok a változtatások életbe lépésétől nem érintenék az Irinyi János utca megállóhelyet.

Egyes 21-es járatok továbbra is a Kandó Kálmán utcáig közlekednének 21A-s jelzéssel az Irinyi János utca megállóhely érintésével.

További változás lenne, hogy az egységesség érdekében munkanapokon ismét a 21-es viszonylat menetrendben megjelölt járatai érintenék a Kiss Ernő utcai Lidl áruházat, így az Üveggyár környékén élőknek is biztosítható a közvetlen eljutás a Kiss Ernő utcai szupermarketekbe.

A fent bemutatott változtatások következménye lenne ugyanakkor az is, hogy Berekaljáról a Győri kapu, az északi tehermentesítő és a Búza tér környéke csak átszállással lenne elérhető.

Utasaink véleményét, állásfoglalását várjuk abban a kérdésben, hogy szeretnék-e, szükségesnek tartják-e, hogy a 21-es és a 101B-s járatok Felső-Majláth végállomás érintésével közlekedjenek Berekaljára. Felső-Majláth végállomás érintésének előnye, hogy az 5-ös és 15-ös járatokról is van átszállási lehetőség Berekalja felé, illetve a villamosról való átszállás is komfortosabb itt, továbbá Felső-Majláthról is közvetlen kapcsolatot tudunk biztosítani a Vasgyár városrész, a déli tehermentesítő és a Kiss Ernő utcai szupermarketek felé.

A jelenlegi 24-es és 32-es autóbuszvonalak összekötésre kerülnének és az így létrejövő közvetlen Repülőtér/Bosch – Kassai utca – Szinvapark – Tapolcai elágazás – Avas kilátó viszonylat járatai 32-es jelzéssel közlekednének. Mivel ily módon biztosított lenne az egész napos Avas – Szentpéteri kapu közvetlen kapcsolat, ezért a 35R-es viszonylat napközbeni járatai megszűnnének.

A meghosszabbított 32-es vonalon közlekedő járatok nem érintenék a Gömöri pályaudvart, ezért a Gömöri pályaudvar térségének kiszolgálását az egyes 35-ös autóbuszjáratok meghosszabbításával kialakított új, 36-os számjelzésű viszonylat látná el. A 36-os járatok mindkét irányban a Villanyrendőrön keresztül közlekednének és a mai 32-essel megegyező útvonalon. A 36-os járatok mindkét irányban az Avas városközpont érintésével közlekednének, ezáltal létrehozva a belváros és az Avas városközpont gyors kapcsolatát is.

A tervezett követési időköz a 32-es viszonylaton a reggeli csúcsidőszakban 15, völgyidőszakokban 20, a délutáni csúcsidőszakban pedig 20 perc. A 36-os viszonylat tervezett sűrűsége egész nap 30 perc.

A Középszer utcán jelenleg szerdai, pénteki és szombati napokon, napi háromszor közlekednek a 280-as számjelzésű járatok. Ezek a járatok a Szinvapark bevásárlóközpontba és a Búza téri piacra való eljutásban nyújtanak segítséget az itt élőknek. Munkacsoportunk egy olyan megoldást dolgozott ki, mellyel biztosítható, hogy a Középszer utcán a hét minden napján, rendszeresen közlekedjenek autóbuszjáratok.

A meghosszabbított 32-es járatok közül – melyek az Avas kilátó és a Repülőtér/Bosch végállomások között közlekednének –egyes járatok a Középszer utcát érintve közlekedne, 32B-s jelzéssel, ezzel egy időben a 280-as járat megszűntetésre kerül. A 32B-s járatok a Repülőtér/Bosch és a Vörösmarty városrész között a 32-es járatokkal megegyező útvonalon közlekednének, utána pedig a 3-as főútról a Lévay József utcára kanyarodnának, s a Lévay József utca megálló helyett a Szigligeti téren állnának meg. Utána a 32B-s autóbuszok a jelenlegi 31-es járatok útvonalán haladnának tovább a Kazinczy Ferenc Általános Iskola megállóhelyig (tehát az SZTK Rendelő és Petneházy-bérházak megállóhelyek érintésével), majd rákanyarodnának a Középszer utcára, s az itt lévő megállóhelyeken állnának meg. A járatok menetrendi végpontja a Középszer utca / Szolgáltatóház megállóhely lenne.

A Repülőtér/Bosch irányába a 32B-s autóbuszok a Testvérvárosok útja megállóhely után a Vasúti felüljáró felé fordulnának, s a Tapolcai elágazás, Petneházy-bérházak, SZTK Rendelő, Szigligeti tér megállóhelyek érintésével térnének vissza a 32-es viszonylat alapútvonalára. A Vörösmarty városrész megállóhelytől a 32B-s járatok is a többi 32-es járattal megegyező útvonalon közlekednének a Repülőtér/Bosch végállomás felé.

A fent részletezett megoldásnak köszönhetően a Középszer utcán a hét minden napján, rendszeresen közlekednének autóbuszjáratok. Az itt élők a 32B-s járatokkal átszállás nélkül juthatnának el az SZTK Rendelőintézethez, a Vörösmarty városrészbe, a Szinvapark bevásárlóközponthoz, a Búza térre, a Kassai utcai lakótelepre, a Megyei Kórházhoz, a Szentpéteri kapui bevásárlóközpontokba és a Boschhoz is. A Kassai utcai lakótelepen élők számára is létrejönne egy új közvetlen kapcsolat, a 32B-s járatokkal ugyanis átszállás nélkül tudnának utazni a Csabai kapuba és az SZTK Rendelőintézethez.

A 32B-s járatok közlekedtetése azt is jelentené, hogy a 32-es járatok menetrendjében szereplő indulások közül egyes indulási időpontokban nem lehetne eljutni a Szentpéteri kapuból az Avas városközpontba és az Avas III. ütemébe, illetve természetesen fordított irányban sem. Ezért a menetrendtervezésnél garantált csatlakozással fogjuk biztosítani, hogy a Középszer utca felé közlekedő 32B-s járatokról az SZTK Rendelő megállóhelyen át lehessen szállni az Avas kilátó felé közlekedő 30-as autóbuszra, míg a Repülőtér/Bosch felé közlekedő 32B-s járatokra a Tapolcai elágazás megállóhelyen lehet majd átszállni az Avas kilátó felől érkező 30-as autóbuszról.

A Hideg sor kiszolgálása, továbbá az Avas III. üteme és a hivatali negyed közötti gyors kapcsolat létrehozása céljából a jelenlegi 31-es autóbuszvonal meghosszabbításra kerülne az Avas kilátó végállomástól a Hideg soron keresztül a Villanyrendőrig. Az új 31-es járatok a Szent Anna téren biztosítanának átszállási kapcsolatot a villamosra Felső-Majláth felé és felől, a belvárosban pedig a Malomszög utca, Dayka Gábor utca, Szemere-kert, Kazinczy Ferenc utca, Hősök tere, Villanyrendőr, Erzsébet tér, Teleki utca és Malomszög utca megállóhelyek érintésével közlekedne. A Dayka Gábor utcánál új megállóhely kerülne kijelölésre a 34-es autóbuszjáratok azonos nevű megállóhelyével szemben.

E vonalhálózati módosításnak köszönhetően az Avas jelentős részéről átszállásmentesen elérhetővé válnának a Nagyváthy utca környékén található iskolák, valamint a Szent Anna tér térségéből az avasi középiskolák is. További pozitív eredmény lenne, hogy a Hősök teréről és a Villanyrendőrtől a 31-es, 34-es, 35-ös és 36-os autóbuszokkal is el lehetne jutni az Avas III. ütemébe.

A tervezet szerint a meghosszabbított 31-es viszonylat járatai munkanapokon reggel 15, délután 20–40, a többi időszakban pedig 60 percenként közlekednének (ez megfelel a jelenlegi 31-es viszonylat sűrűségének).

Munkanapokon a 14-es autóbusz-viszonylat menetrendben megjelölt járatai 14E jelzéssel a Hejő-park után továbbközlekednének az Egyetemváros végállomásig, így közvetlen eljutási lehetőséget tudnánk biztosítani Hejőcsaba és az Egyetemváros között. E változás azonban nemcsak az egyetemisták és az egyetemi dolgozók számára lenne előnyös, hanem minden hejőcsabainak, mert így egyszerűbben tudnák megközelíteni a Miskolctapolcai út – Egyetem út kereszteződésében található Lidl áruházat is.

A fent leírt változtatások előnye, hogy az Egyetemváros közösségi közlekedéssel való ellátottsága tovább javulna, hiszen így már a 12-es és szorgalmi időszakokban a 2-es járatok mellett már a 14E-s járatok is biztosítanák a Miskolci Egyetem elérését, továbbá a térben és időben jelentkező utazási igény jobban kiszolgálhatóvá válik. Abban az irányba tudjuk napszakonként sűríteni a járatokat, ahol igény mutatkozik rá.

Ezzel párhuzamosan a Búza tér érintésével közlekedő munkanapi néhány 14Y-os járat megszüntetését tervezzük. A Hejőcsaba és a Búza tér közötti közvetlen kapcsolatot a 4-es járatok biztosítják, valamint a 14-es és a 4-es járatok között több megállóhelyen (Hejőcsabai gyógyszertár, Hejőcsabai városrész) is adott a közös peronos átszállási lehetőség.

Egyes 43-as és 44-es járatok a belváros felé a Lehár utca, Lavotta utca és Erzsébet királyné útja megállóhelyek érintésével közlekednének, megteremtve ezzel az Auchan Dél áruház – Görömböly, valamint a Görömböly – Centrum közvetlen kapcsolatokat. A Görömbölyön át közlekedő 43-as és 44-es járatok nem érintenék a Pesti út megállóhelyet.

A Szirmáról az Auchan Dél áruházig továbbközlekedő 3-as autóbuszok egyes esetekben az Auchan Dél áruháztól 44-es járatként folytatnák útjukat a belváros felé, valamint fordítva is, azaz egyes 44-es autóbuszok az Auchan Dél áruháztól 3-as járatként közlekednének tovább Szirma, majd onnan a Búza tér felé. Szirmáról Hejőcsaba és a Csabai kapu térsége a 45-ös járatok mellett naponta további néhány alkalommal is közvetlenül elérhetővé válna, valamint Szirmáról egyenletesebb közlekedés lenne biztosítható a Búza tér felé.

 

A 2019. évi utasszámlálás, valamint a járművezetők tapasztalatai alapján megállapítottuk, hogy a 16-os autóbuszvonalon közlekedő járatok az Erdőgazdaság megállóhely és a Bányaüzem végállomás között nagyon alacsony kihasználtsággal közlekednek.

Ezért az MVK Zrt. egy új autóbusz-forduló kiépítését tervezi az Erdőgazdaság megállóhelynél és a 16-os járatok túlnyomó többsége már itt visszafordulna. A Bányaüzem és Lyukóbánya megállóhelyek kiszolgálására viszont minden nap néhány járat továbbközlekedne az Erdőgazdaságtól, valamint a Bányaüzem megállóhelyen igénybe vehetők a Volánbusz Zrt. helyközi járatai is.

A szeptemberben már útvonallal és menetrenddel meghirdetett, kora reggel a garázsból a végállomásokra közlekedő, valamint késő délután és este a végállomásokról a garázsba közlekedő járatok körét tovább bővítjük.

Az Avas kilátó végállomásról 22:00 előtt, illetve az Avas kilátó végállomásra 05:00 után közlekedő garázsmenetek a Búza tér/Zsolcai kapu megállóhelyig a fentebb bemutatott 36-os járatok útvonalán (de az Avas városközpont érintése nélkül), a Búza tér és a Szondi György utca között pedig a Bajcsy-Zsilinszky utca, Selyemrét és Üteg utca megállóhelyek érintésével közlekednének, 36G-s jelzéssel.

Az Avas kilátó végállomásról/végállomásra 22:00 és 05:00 között is fognak meghirdetett garázsmeneti járatok közlekedni.

Az MVK Zrt. honlapján is elérhető munkaanyagban ismertetett változtatások egy része 2020. szeptember 1-től már bevezetésre kerül, melyek a következők: a 101B-s autóbuszjáratok útvonalának és menetrendjének módosítása Berekalja városrész ellátásának javítása érdekében; az 1A-s villamosviszonylat bevezetése, s ezzel párhuzamosan a villamosok menetrendjének módosítása; az 1-es autóbusz-vonalcsalád közlekedésének változtatása, a Berekaljára közlekedő 1-es autóbuszok 1B-s jelzéssel való közlekedtetése; az észak–déli tengelyen közlekedő járatok menetrendjének hangolása, az Egyetemváros közösségi közlekedéssel való ellátottságának javítása; az esti, éjszakai és kora reggeli közlekedés javítása a meghirdetett garázsmeneti járatok révén. Az anyagban szereplő többi, az előbbiekben nem említett vonalhálózati és menetrendi fejlesztések bevezetésére – további előkészítést követően – később kerülhet sor. Több lehetőséget is részletezünk Berekalja ellátása tekintetében, ezek közül az Utasaink számára leginkább megfelelő és a gyakorlatban is működő (kiemelt tekintettel az útviszonyokra) megoldást fogjuk 2021-ben bevezetni.

Vonalhálózati és menetrendi fejlesztési tervezetek társadalmi egyeztetése

Adatkezelési tájékoztató - társadalmi egyeztetés PDF