Kapcsolat

MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Cím: 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1.
 • Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 564.
 • Telefon: +36 46 514 900
 • E-mail küldése >>

Ügyfélszolgálati Iroda

 • Cím: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 5.
 • Nyitva tartás:
 • Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8:00 – 15:30
 • Szerda: 8:00 – 17:30
 • Péntek: 8:00 – 13:30
 • Szombat, vasárnap, ünnepnap: ZÁRVA
 • Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 564.
 • Telefon: +36 46 504 810
 • E-mail küldése >>

Amennyiben észrevételt kíván tenni, kérjük, kattintson ide!

Név Beosztás E-mail Telefon
Demeter Péter vezérigazgató titkarsag@mvkzrt.hu 514-900
Gadnai-Bodnár Éva operatív igazgató gadnai-bodnar.eva@mvkzrt.hu 514-900
Juhász János villamosközlekedési igazgató juhasz.janos@mvkzrt.hu 514-900
Lukács Zsolt autóbuszközlekedési igazgató lukacs.zsolt@mvkzrt.hu 514-900
Lajosné Török Magdolna gazdálkodási osztályvezető lajosne.torok.magdolna@mvkzrt.hu 514-900
Illés Katalin ellátási osztályvezető illes.katalin@mvkzrt.hu 514-900
Borosnyai Virág közszolgáltatási és forgalomirányítási osztályvezető borosnyai.virag@mvkzrt.hu 514-900
 
 

MVK Zrt. felügyeleti szervei

Autóbuszos ügyekben

Építési és Közlekedési Minisztérium, Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály, Piacfelügyeleti és Utasjogi Osztály

 • Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1.
 • Telefonszám: +36 1 373 1479
 • E-mail küldése >> kkef@tim.gov.hu
 • Ügyfélfogadás: telefonon vagy e-mailben előzetesen egyeztetett időpontban

Villamosos ügyekben

Építési és Közlekedési Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Igazgatási Szerv

 • Postai cím: 1440 Budapest, Pf. 89.
 • Elektronikus úton (villamosos ügyekben): A panasz elektronikus benyújtása esetén az E -papír szolgáltatás felületén címzettként az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságot szükséges kiválasztani.
 • Telefonszám: +36 1 373 1405
 • E-mail küldése >> igazgatasiszerv.vasut@ekm.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Az ügyfél lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok elérhetősége a https://kormanyhivatalok.hu/  oldalon találhatóak.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Levelezés cím: 3501 Miskolc, Pf. 371.
 • Telefonszám: +36 46 501 090; +36 46 501 871
 • E-mail küldése >> bekeltetes@bokik.hu

Azon utasaink, akik nem miskolci lakcímmel rendelkeznek, a lakóhelyük szerinti illetékes békéltető testülethez is fordulhatnak. A békéltető testületek elérhetőségei a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek linken olvasható.

Menetrendi ügyekben

A menetrenddel, vonalhálózattal kapcsolatos észrevétel esetén jogorvoslatnak helye nincs, tekintettel arra, hogy a menetrend és a vonalhálózat kialakítása a helyi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő önkormányzat menetrendre és járatszervezésre vonatkozó tulajdonosi döntésein alapul. Ezzel összefüggésben panasz, illetve közérdekű bejelentés megtételére jogosult a panaszos a 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján, melyet közvetlenül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nyújthat be (postai cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.).

Adatvédelemmel kapcsolatos ügyekben

Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merül fel panasz, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 

1363 Budapest, Pf. 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetőleg a bírósághoz fordulhat. 

Az MVK Zrt. személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi szabályzata és tájékoztatói a https://mvkzrt.hu/adatvedelem linken olvashatóak.