Bírságok

1. 2023. január 1-től 6.000,-Ft, azaz hatezer forint bírságot köteles fizetni, és ezzel egyidejűleg a bírság megfizetése után kapott nyugta részét képező vonaljegyek egyikét kötelező érvényesítenie a helyszínen (helyszínen megfizetett bírság) annak az utasnak, aki:

 • vonaljegy nélkül, vagy Érvénytelen Utazási igazolvánnyal (érvénytelen Jeggyel, Érvénytelen Bérletigazolvánnyal vagy Bérlet-szelvénnyel, érvénytelen egyéb Utazási igazolvánnyal) utazik, illetve valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe;
 • érvénytelen vagy hatályát vesztett 24, 48, 72, 120 órás Miskolc Pass kártyával utazik;
 • kutyát az előírt Viteldíj megfizetése nélkül szállít;
 • kerékpárt az előírt Viteldíj megfizetése nélkül szállít;
 • olyan Utazási igazolvánnyal (pl. Jeggyel, Bérletigazolvánnyal, Bérletszelvénnyel) utazik, amely láthatóan vagy vélhetően hamisított vagy fizikai, illetve kémiai úton manipulált;

2.  2023. január 1-től 6.000,-Ft, azaz hatezer forint bírságot köteles fizetni a helyszínen (helyszínen megfizetett bírság) az az utas, aki az Üzletszabályzat 5.3. pont (1) bekezdésében tilalmazottként meghatározott magatartások valamelyikét elköveti.

3.  Amennyiben a Szolgáltató jegyellenőre észleli az Üzletszabályzat megszegését, tájékoztatja az Utast a szabálytalan utazása vagy magatartása tényéről, és az ebből eredő Bírságfizetési kötelezettségének fennállásáról.

4. A helyszínen megfizetett Bírság megfizetését követően átadott nyugta részét képezi egy 5 db Vonaljegyet tartalmazó tömb. A tömbben található Vonaljegyek felhasználási feltételei megegyeznek az elővételi Vonaljegy felhasználási feltételeivel.

5. Ha az Utas az 1 bekezdés alapján köteles Bírságot fizetni a jegyellenőr felajánlja az Utasnak a Bírság helyszínen történő megfizetésének lehetőségét. Amennyiben az Utas a Bírságot a helyszínen megfizeti és ezzel egyidejűleg a Bírság megfizetését követően átadott nyugta részét képező Vonaljegyek egyikét érvényesíti, az utazását tovább folytathatja. Amennyiben az utas nem kíván, vagy nem tud élni a Bírság helyszíni megfizetésének lehetőségével, abban az esetben lehetősége van azt a Szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezései alapján, más módon és időpontban, de már emelt Bírság összegben megfizetni,azonban utazását kizárólag akkor van lehetősége tovább folytatnia Járművön, ha a Járművön a járművezetőtől egy darab Vonaljegyet vásárol és azt szabályszerűen érvényesíti. Amennyiben erre nem kerül sor az Utas az utazásból kizárásra kerül.

6.  A helyszíni Bírság helyszínen történő ki nem fizetése nem érinti az Utas azon jogát, hogy Panaszt nyújtson be az intézkedés megalapozottsága tárgyában. A helyszíni Bírság helyszínen történő ki nem fizetése esetén a Szolgáltató jegyellenőre kiállítja a bírságfizetési kötelezvényt. 

7.  A Szolgáltatót abban az esetben is megilleti a Bírság, ha az Utast a Szolgáltató az utazásból kizárta.

8. 2023. január 1-től: Amennyiben a Bírság összege a helyszínen nem kerül megfizetésre, a Bírság összege 6.000,-Ft-ról 10.000,-Ft-ra emelkedik, mely utólagos Bírság a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában fizethető be, az esemény napját követő 8 naptári napon belül. Amennyiben ezen határidőig nem történik meg a 10.000,-Ft-ra emelkedett összegű Bírság megfizetése, a Bírság 20.000,-Ft összegre emelkedik.

9. A nem a helyszínen befizetett Bírság után nem illeti meg az utast az 5 db Vonaljegyet tartalmazó tömb.

10. Abban az esetben 1.000 Ft-ra mérséklődik a Bírság, ha az Utas a Bírság alapjául szolgáló esemény napjától számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában:

 • az esemény napját megelőzően már rendelkezésére álló érvényes tárgyhavi Bérletszelvényét, Bérletigazolványát bemutatja;
 • Számnélküli Bérletszelvénnyel történő utazás esetén a jegyellenőr által ráírt számmal rendelkező Bérletszelvényt bemutatja (tehát amennyiben az Utas olyan Bérletigazolvánnyal - diákigazolvánnyal -, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal utazott, amely Bérletszelvényére a Bérletigazolvány [diákigazolvány], személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány sorszáma nem volt tintával ráírva, a jegyellenőr írja fel számot a szelvényre, rögzíti  az Utas adatait, ezt követően a Bérletszelvény Ügyfélszolgálati Irodában történő bemutatását követően 2022. december 31-ig 600,- Ft-ra, 2023. január 1-től 1.000 Ft-ra mérséklődik a Bírság összege);
 • a matrica nélküli diákigazolványt érvényes matricával pótolva bemutatja;
 • az érvényes sorszámozott diákigazolvány helyett kiadott igazolást bemutatja.

Az 5 munkanapos bemutatási határidő elmulasztása esetén az általános Bírságtételek lépnek érvénybe. A fent felsorolt lehetőségekkel az esemény napjától számított egy éven belül két alkalommal élhet az Utas.

11. 2023. január 1-től: 30.000,- Ft összegű késedelmi és eljárási díjat köteles fizetni a 20.000,- Ft-os Bírságon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.

A bírságfizetés

A bírság mértéke 2023. január 1-től 6.000,-Ft, azaz hatezer forint, melyet köteles fizetni, és ezzel egyidejűleg a bírság megfizetése után kapott nyugta részét képező vonaljegyek egyikét kötelező érvényesítenie a helyszínen.

Bérletbemutatásra, készpénzes vagy bankkártyás fizetésre a Ügyfélszolgálati Irodában van lehetőség (3530 Miskolc, Szemere u. 5.)

Nyitva tartás:

 • Hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 – 15:30
 • Szerda: 8:00 – 17:30
 • Péntek: 8:00 – 13:30
 • Szombat, Vasárnap: ZÁRVA

Amennyiben a Bírság összege a helyszínen nem kerül megfizetésre, a Bírság összege 2023. január 1-től 6.000,-Ft-ról 10.000,-Ft-ra emelkedik. Az esemény napjától számított 8 naptári napon belül, az Ügyfélszolgálati Irodában készpénzzel befizethető, bankkártyával kiegyenlíthető név és a bírságolás napjának megadásával, vagy a bírságfizetési kötelezvény másodpéldányával.

A bérletbemutatáshoz szükséges dokumentumok:

 • a bírságolás napjára és időpontjában érvényes bérletszelvényre és a bérletszelvényen feltüntetett számhoz tartozó érvényes arcképes igazolványra;
 • ingyenes utazási jogosultság esetén a jogosultságot igazoló, a bírságolás időpontjában érvényes hatósági iratokra és a személyazonosságot igazoló dokumentumokra (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya) van szükség.

Amennyiben a bérletbemutatást nem a bírságolt személy intézi, egy megbízott személy (például családtag, ismerős stb.) is megteheti a szükséges eredeti dokumentumok bemutatásával.

A befizetésről kollégáink nyugtát állítanak ki, melyet utasunknak 30 napig meg kell őriznie.

A bírság rendezése postai befizetéssel csak az MVK Zrt. által előnyomtatott készpénz-átutalási megbízáson, az úgynevezett „sárga csekken” lehetséges.

Az ellenőrtől átvett csekkel a bírság befizetését 30 napon belül bármelyik postahivatalban elintézheti. A csekk kitöltésekor a következőkre érdemes figyelni:

 • Minden esetben a bírságolt személy nevét és címét kell feltüntetni a befizető adatainál. A bírság összege – 2023. január 1-től 20.000 forint – már rajta van a csekken, de az összeget több helyre és betűvel is ki kell írni. A csekken beírásokat javítani nem lehet.
 • Az olvashatóság érdekében célszerű nyomtatott nagybetűkkel kitölteni a csekket.
 • Hibás kitöltéskor (mivel javítani nem lehet) javasoljuk a 4. pont szerinti átutalásos bírságdíjbefizetést.

A bírság befizetésre belföldi postautalványon, az úgynevezett „rózsaszín csekken” NINCS lehetőség.

A bírság befizetése történhet banki (papíralapú megbízással vagy bankjának internetes oldalán keresztül) átutalással is. Az MVK Zrt. ehhez kapcsolódó bankszámlaszáma: Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000004-06960001

Közleményként kérjük feltüntetni a megbírságolt utas nevét és a bírságolás dátumát.

Méltányossági kérelem fizetési könnyítés (részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás) tárgyában nyújtható be.

Letölthető méltányossági kérelem