Környezetvédelem

Környezetvédelem

Az MVK Zrt. küldetése

„Kiszámíthatóan, kulturáltan, biztonságosan, valamint energiatakarékos és környezetbarát módon szállítjuk utasainkat.”

Környezetbarát közlekedés

Legfontosabb feladataink a környezetbarát közlekedés tekintetében a járműveink füstgázemissziójának csökkentése a járművek karbantartásával, a járműállomány folyamatos korszerűsítésével, valamint gépjármű telephelyünk és a végállomási létesítményeink üzemeltetésével összefüggő környezetterhelés minimalizálása.

Modern és környezetkímélő járművek beszerzése

Járműbeszerzéseink során is egyre nagyobb figyelmet fordítunk a környezet védelmére, így például a megvalósult buszbeszerzésünk 75 darab alacsonypadlós, klimatizált, sűrített földgázzal üzemelő autóbusz üzembe állításával. És hogy miért is jó, ha egy busz földgázzal működik?

  • Környezetvédelmi szempontból a legtisztább energiahordozók egyike a földgáz, sokkal környezetkímélőbb, mint a dízel.
  • Egy CNG-s (Compressed Natural Gas, azaz sűrített földgáz) busz 25-40%-kal olcsóbban üzemeltethető a teljes élettartama során, mint egy ugyanolyan osztályú, teljesítményű dízel busz.
  • Drágább beszerezni, mint egy dízel buszt, de a befektetés viszonylag gyorsan meg is térül. A cngport.hu szerint „egy új CNG-s busz beszerzési ára kb. 8-15 millió Ft-tal magasabb, mint egy hasonló dízel buszé, ugyanattól a gyártótól. Ennek az árkülönbözetnek természetesen az üzemanyag-megtakarítással összemérhetőnek kell lennie. A számítások azt mutatják, hogy az üzemanyag-megtakarítás kilométerenként 30-40 Ft a CNG-s buszokkal a dízelhez képest. Ebből könnyen kiszámítható, hogy 250.000-300.000 km után a jármű felára megtérül, a továbbiakban pedig üzemeltetése jóval olcsóbb, mint dízel társaié.

A villamos nagyprojekt megvalósulásával, a villamosközlekedés fejlesztésével és előnyben részesítésével is rengeteget tettünk és teszünk a környezetvédelemért. A villamos projekt keretében meghosszabbodott és megújult a teljes villamos pálya, a hozzá kapcsolódó infrastruktúra rekonstrukciója is megtörtént. A 31 új Skoda villamos érkezésével a teljes járműflotta megújult. A villamosközlekedés jelenleg a leginkább környezetbarát közösségi közlekedési eszköz, hiszen egy villamoson csúcsidőben egyszerre közel 200 utas utazik, miközben a személygépkocsikban átlagosan 1,5 utazóval számolhatunk, ezért egy korszerű villamos közlekedése több mint 100 személygépkocsi környezetterhelését váltja ki.

Az MVK Zrt. 2022 évben a Zöld Busz Program keretében elektromos buszokkal bővíti járműflottáját. Az ezzel kapcsolatos részletes információk a https://mvkzrt.hu/zold-busz-program pontban olvashatóak.

Rendezvények, ahol a közösségi közlekedést népszerűsítjük

A Miskolci Városi Közlekedési Zrt. kiemelt célja, hogy szorosabb együttműködést alakítson ki a miskolci óvodákkal és az általános iskolák alsó tagozataival. Ennek érdekében az Edukációs Kampány keretében szeretnénk megismertetni, megkedveltetni a gyerekekkel közösségi közlekedést és meggyőzni őket, hogy ezen közlekedési formát vegyék igénybe a későbbiekben is, hiszen ezzel jelentős mértékben hozzájárulnak környeztünk megóvásához.

Rendszeresen részt veszünk a Mobilitási héten és az Európai Autómentes Napon, ez utóbbi minden évben szeptember 22-én kerül megrendezésre. A rendezvény elsődleges célja a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása, az emberek figyelmének felhívása, illetve a gyerekek környezettudatosságra való nevelése.

Környezeti tényezők, hatások és vasútbiztonsági kockázatok feltárása

Az MVK Zrt. szolgáltatásai és tevékenysége jelentős mértékben igénybe veszi a természetes és az épített környezetet. Ezért a társaság vezetése fontos feladatnak tekinti, hogy mindenkor tisztában legyen azzal, hogy a Zrt. tevékenységeinek és szolgáltatásainak melyek azok az elemei, amelyek kölcsönhatásba kerülhetnek a környezettel, melyeket tudja befolyásolni, és ezek milyen változást okoznak a környezetben. Az MVK Zrt. tevékenysége során igénybe vett valamennyi környezeti tényezőt és hatást azonosítja, melyeket a területi bontásokban összeállított Hatásregiszterben tart nyilván. Annak megállapítására, hogy mely tényezőknek van, vagy lehet jelentős befolyása a környezetre, kockázatelemzést végez. A Zrt. vasúti tevékenységének üzemeltetési feladatainak tényezőit, melyek megléte akár az üzemvitelre, akár utasainkra, ügyfeleinkre nézve, vagy a városi és természeti környezet tekintetében bármiféle kockázatot jelentenek, szintén feltárja és beazonosítja. Mérlegeli a tényezők bekövetkezéséből eredő hatásokat, s ezek alapján állapítja meg a tényezők kockázatát. A jelentős környezeti hatások azonosítási folyamatát a környezetvédelmi megbízott, a jelentős vasútbiztonsági hatások azonosítási folyamatát a vasútbiztonsági vezető irányítja és koordinálja.

Társaságunk kialakította és működteti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetirányítási, az MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány szerinti energiairányítási, valamint a 414/2020. (VIII.30.) kormányrendelet szerinti vasúti biztonságirányítási rendszerét. A vevői igények minél szélesebb körű kielégítése, az eredményesség növelése, valamint a környezeti hatások, az energia felhasználás és a vasútbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében gondoskodunk irányítási rendszereink folyamatos fejlesztéséről.