Jegy - és bérletárak

Helyi díjtételek Villamos Autóbusz Kombinált
Vonaljegy elővételben 430 Ft 430 Ft ---
Vonaljegy járművön váltva 700 Ft 700 Ft ---
Gyűjtőjegy 10 db-os 3.700 Ft 3.700 Ft ---
Kerékpáros napijegy 430 Ft --- ---
60 perces jegy elővételben --- --- 670 Ft
90 perces jegy elővételben --- --- 1.000 Ft
5/30 napijegy --- --- 6.000 Ft
Helyi díjtételek Villamos Autóbusz Kombinált
Hétvégi családi jegy --- --- 3.000 Ft
24 órás jegy --- --- 1.450 Ft
72 órás jegy (korábbi 3 napos turistajegy) --- --- 3.600 Ft
Turistajegy (7 napra) --- --- 4.900 Ft
Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 5 főig --- --- 4.000 Ft
Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 10 főig --- --- 8.000 Ft
Helyi díjtételek Villamos Autóbusz Kombinált
Tanuló, nyugdíjas havi- vagy Hóközi bérlet 3.700 Ft --- 4.950 Ft
Kiegészítő tanuló bérlet --- --- 4.050 Ft
Ált. egyvonalas havi- vagy Hóközi bérlet --- 6.400 Ft ---
Általános havi- vagy Hóközi bérlet 6.400 Ft --- 9.400 Ft
Arcképnélküli havibérlet --- --- 36.000 Ft
Kutya kombinált hóközi bérlet --- --- 2.700 Ft
Kisgyermekes havi- vagy Hóközi bérlet --- --- 4.950 Ft
Helyi díjtételek Villamos Autóbusz Kombinált
Arcképes éves bérlet --- --- 103.000 Ft
Arcképnélküli éves bérlet --- --- 400.000 Ft

Az éves bérlettípus az MVK Zrt. valamennyi bérletpénztárában, az Ügyfélszolgálati Irodában, valamint a Közszolgáltatási és kereskedelmi osztálynál (Miskolc, Szondi Gy. u. 1. hétfőtől - csütörtökig 8-14 óra, pénteken 8-12 óra között) váltható.

Helyi díjtételek Villamos Autóbusz Kombinált
Negyedéves bérlet --- --- 28.200 Ft
Szemeszter bérlet --- --- 22.300 Ft
Közigazgatási határon túli díjtételek 7 Busz
Búza tér Felsőzsolca
7/2 Busz
Keleti kapu Felsőzsolca
50%-os kedvezményes vonaljegy 215 Ft ---
Vonaljegy elővételben 430 Ft ---
Vonaljegy járművön váltva 700 Ft ---
Nyugdíjas havi- vagy Hóközi bérlet 8.630 Ft 6.100 Ft
Kedvezményes havi- vagy Hóközi bérlet 90%-os 1.280 Ft 900 Ft
Általános havi- vagy Hóközi bérlet 12.800 Ft 9.000 Ft

 

Egyéb díjak  
Bérletigazolvány ára kiállítási költséggel 500 Ft
Elrontott bérletszelvény – csere kezelési díja 500 Ft
Visszaváltott bérletszelvény kezelési díja 500 Ft
A bérletvisszaváltás mértéke érvényességi idő első napja előtt 100 %
díja: 500 Ft
Egyéb kereskedelmi áruk díjai  
Műanyag bérlettok 80 Ft
Diákigazolvány műanyag bérlettok 100 Ft

Jegy- és bérlettípusok, érvényesség

A 2023. január 1. után forgalomba került elővételi és járművezetői vonaljegyek, gyűjtőjegyek utazásra korlátozás nélkül felhasználhatóak a következő tarifaváltásig.

A gyűjtőjegy 10 db vonaljegyet tartalmaz. Az ív szétbontható, a vonaljegyek a borító tőszelvény nélkül is érvényesek. A kezelt vonaljegyet az adott utazás végéig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor fel kell mutatni, kérésre át kell adni az ellenőrnek. A gyűjtőjegy nem váltható vissza. A gyűjtőjegy jegydarabonkénti árusítása tilos. A gyűjtőjegyben található vonaljegyekre egyebekben a vonaljegyekre vonatkozó szabályok az irányadóak.

A 60 perces jegy az érvényesítéstől számított 60, a 90 perces jegy az érvényesítéstől számított 90 perc időtartamon keresztül érvényes, mely érvényességi ideje alatt az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra és átszállásra jogosít.

Papír alapú 60 és 90 perces jegy esetében a jegyet az első utazáshoz igénybevett jármű jegykezelő készülékén, Mobiljegy szolgáltatással megvásárolt 60 és 90 perces jegy esetében az első utazáshoz igénybe vett járművön kihelyezett QR kódnak a 60 és 90 perces jegyet tartalmazó mobileszközzel történő beolvasásával kell érvényesíteni.

Kerékpár szállítását az MVK Zrt. kizárólag a Skoda típusú villamosain teszi lehetővé. A kerékpárszállítás díja mellett az utasnak a személyszállítás díját is meg kell fizetni, így a kerékpárt szállító utasnak saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes jeggyel vagy bérletigazolvánnyal és bérletszelvénnyel vagy más utazási okmánnyal.

Egy utas egy kerékpárt szállíthat, amelyhez külön 1 db kerékpáros napijegy megvásárlása és érvényesítése szükséges. A kerékpáros napijegy kizárólag elővételben vásárolható meg. A kerékpáros napijegy a jegy érvényesítésének időpontjától 24 óráig érvényes a villamos vonalak teljes hosszán, a villamos járműveken felhasználva. Az érvényesítést követően 24 óráig korlátlanul felhasználható a kerékpár szállításának érvényes igazolásaként.

Amennyiben az utas nem rendelkezik elővételben váltott kerékpáros napijeggyel a kerékpár szállításához a járművezetőnél válthat jegyet. Ebben az esetben a megváltott jegyre - mivel az nem kerékpáros napijegy - a 24 órás érvényességi idő nem alkalmazható. A járművezetőnél váltott jegy egy utazásra érvényes.

Az 5/30 napijegy egy tőszelvényből és 5 darab 24 órás jegyből áll. Az 5/30 napijegy tetszőleges kezdőnappal váltható, érvénytartama 30 nap. A 24 órás jegy a rajta az utas által feltüntetett kezdő időponttól (év, hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át érvényes Miskolc közigazgatási határán belül. Egy szelvényen egyszerre csak egy kezdő dátum és időpont szerepelhet. A 24 órás jegy érvényességét az utazás megkezdése előtt kell feltüntetni a szelvényen. Az 5/30 napijegy szelvényei nem választhatók szét. Az egyes 24 órás jegyeket az 5/30 napijegyen feltüntetett 30 nap alatt lehet felhasználni úgy, hogy az elsőnek felhasznált jegy kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az 5/30 napijegy kezdőnapján 0 óra, az utolsónak felhasznált jegy kezdő időpontja pedig az 5/30 napijegy lejárati időpontjánál korábbi kell hogy legyen. Az utolsó szelvény érvényessége legkésőbb a 30. napon kezdődhet. Egy tömböt egyszerre csak egy személy használhat. Csak a tőszelvényen szereplő érvényesség kezdete előtt váltható vissza.

A 24 órás jegy vásárlásakor az utas kérésének megfelelően feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra) számított 24 órán keresztül érvényes és jogosít az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra, átszállásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7 –es viszonylat esetében Keleti kapu megállóhelyig jogosít utazásra. A 24 órás jegyet az érvényességi ideje végéig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor fel kell mutatni, kérésre át kell adni az ellenőrnek. A 24 órás jegy külön jegykezelő készüléken történő érvényesítésére nincs szükség.

A 72 órás jegy vásárlásakor az utas kérésének megfelelően feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra) számított 72 órán keresztül érvényes és jogosít az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra, átszállásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7 –es viszonylat esetében Keleti kapu megállóhelyig jogosít utazásra. A 72 órás jegyet az érvényességi ideje végéig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor fel kell mutatni, kérésre át kell adni az ellenőrnek. A 72 órás jegy külön jegykezelő készüléken történő érvényesítésére nincs szükség.

A turistajegy a rajtuk megjelölt kezdőnap 0 órájától az azt követő hatodik nap 24. órájáig érvényesek és jogosítanak az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra, átszállásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7 –es viszonylat esetében Keleti kapu megállóhelyig jogosít utazásra. A 7 napos turistajegy névre szóló, csak egy személy használhatja, tulajdonosának az utazás megkezdése előtt tollal, nyomtatott betűkkel rá kell írnia a teljes nevét. A jegyet ellenőrzéskor át kell adni, és fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, jogosítvány, útlevél) igazolnia kell személyazonosságát.

A 24 órás jegy vásárlásakor a vásárló kérésének megfelelően feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra) számított 24 órán keresztül érvényes és jogosít az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra, átszállásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7-es autóbusz viszonylat esetében a Keleti kapu megállóhelyig. A 24 órás jegyet az érvényességi ideje végéig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor fel kell mutatni, kérésre át kell adni az ellenőrnek. A 24 órás jegy külön jegykezelő készüléken történő érvényesítésére nincs szükség.
Legfeljebb 5 fő érvényes diákigazolvánnyal rendelkező általános, középiskolás tanuló vagy felsőoktatási intézmény nappali vagy esti tagozatának hallgatója és legfeljebb 1 kísérője részére lehet váltani. A jegyet a legfeljebb 5 fő általános, vagy középiskola tanulója - illetve az iskolánál vendégségben lévő, akár külföldi tanulók is -, felsőoktatási intézmény hallgatója és legfeljebb 1 fő kísérő egy járművön együtt utazva használhatja.
A kísérő(k) létszámát be kell számítani az igénybe vevők létszámába, így a kísérő(k)nek nem szükséges külön jegyet érvényesíteni vagy érvényes bérletet, utazási igazolványt felmutatni a csoporttal történő együttes utazás során.
A tanulóknak rendelkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal, beleértve a külföldi diákokat is. A kedvezményes csoportos tanulójegy használatakor a diákoknak bármely államban kibocsátott, érvényes diákigazolványt kell felmutatniuk. Külföldi diáknak minősül az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, illetve hallgatója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. ( 85/2007 (IV.25.) Kormányrendelet ) Az MVK Zrt. a nemzetközi diákigazolványt (ISIC jelzéssel ellátott, International Student Identity Card) az utazási kedvezmény igazolására saját hatáskörbe elfogadja függetlenül a tanuló/hallgató állampolgárságától és képzési intézmény székhelyétől.

Felsőfokú tanintézmények levelezős hallgatói ezen jegytípust nem vehetik igénybe.

Legfeljebb 10 fő érvényes diákigazolvánnyal rendelkező általános, középiskolás tanuló vagy felsőoktatási intézmény nappali vagy esti tagozatának hallgatója és legfeljebb 2 kísérője részére lehet váltani. A jegyet a legfeljebb 10 fő általános, vagy középiskola tanulója (illetve az iskolánál vendégségben lévő, akár külföldi tanulók) felsőoktatási intézmény hallgatója és legfeljebb 2 fő kísérő egy járművön együtt utazva használhatja.
A kísérő(k) létszámát be kell számítani az igénybe vevők létszámába, így a kísérő(k)nek nem szükséges külön jegyet érvényesíteni vagy érvényes bérletet, utazási igazolványt felmutatni a csoporttal történő együttes utazás során.
A kedvezményes csoportos tanulójegy használatakor a diákok bármely államban kibocsátott, érvényes diákigazolványt, kártya mutathatnak fel. A kísérő(k) létszámát be kell számítani az igénybe vevők létszámába, így a kísérő(k)nek nem szükséges külön jegyet érvényesíteni vagy érvényes bérletet, utazási igazolványt felmutatni a csoporttal történő együttes utazás során. Felsőfokú tanintézmények levelezős hallgatói ezen jegytípust szintén nem vehetik igénybe. A tanulóknak rendelkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal, beleértve a külföldi diákokat is. A kedvezményes csoportos tanulójegy használatakor a diákoknak bármely államban kibocsátott, érvényes diákigazolványt kell felmutatniuk. Külföldi diáknak minősül az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, illetve hallgatója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. ( 85/2007 (IV.25.) Kormányrendelet ) Az MVK Zrt. a nemzetközi diákigazolványt (ISIC jelzéssel ellátott, International Student Identity Card) az utazási kedvezmény igazolására saját hatáskörbe elfogadja függetlenül a tanuló/hallgató állampolgárságától és képzési intézmény székhelyétől.

A hétvégi családi jegy a megjelölt hétvégén szombat 0 órától vasárnap 24 óráig érvényes és jogosít az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7-es viszonylat esetében Keleti kapu megállóig. A hétvégi családi jegy igénybevételére annak érvényességi ideje alatt egy vagy két felnőtt, legalább egy, de legfeljebb három tizennégy éven aluli gyermekkel együtt jogosult. A hat éven felüli gyermekek esetében utazáskor az érvényes magyar diákigazolványt, vagy személyazonosító igazolványát is fel kell mutatni.

Valamennyi havi és éves bérlet az értékszelvényen feltüntetett naptári hónap, illetve az évszám szerinti év első napjától az érvényességi időszakot követő hónap, ill. éves bérlet esetén január 5-én 24 óráig érvényes. A hóközi bérletek tetszőleges kezdőnappal válthatóak, az adott hónap adott kezdőnapján 0 órától a következő hónap azonos napját megelőző napjának 24. órájáig jogosítanak utazásra (például a hónap 10-én 0 órától a következő hónap 9-én 24 óráig). Az éves bérletek a bérletszelvényre írt évszámnak megfelelő év január 1-től a következő év január 5-én 24 óráig érvényesek, megvásárlásukra január és február hónapokban van lehetőség. Használatuk igazolványhoz vagy egyéb arcképes okmányhoz kötött, az arckép nélküli bérletek kivételével. A teljes árú bérletszelvények általános bérletigazolvánnyal vagy más arcképes igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány), a kedvezményt tartalmazó tanuló bérletszelvények kizárólag arcképes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas szelvények kizárólag az MVK Zrt. által kiadott nyugdíjas (ideiglenes vagy végleges) bérletigazolvánnyal együtt használhatóak.
Az általános bérletigazolványok kiállításához 1 db 4 x 4 cm-es hagyományos vagy digitális technikával készült, fekete-fehér vagy színes, világos hátterű és lehetőleg 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép, valamint személyazonosító igazolvány szükséges. Az igazolványt kiállító bérletpénztáros saját hatáskörében eljárva az igazolványkép elfogadását megtagadhatja, amennyiben azon az utas személyazonossága nem beazonosítható.
A bérletszelvényre a bérletigazolványra, diákigazolvány sorszámát az első utazás megkezdése előtt az utas tollal (kék vagy fekete színű) olvashatóan köteles ráírni.

A negyedéves bérlet tetszőleges kezdőnappal váltható, érvénytartama 100 nap. Érvényes a jelölt kezdőnapon 0 órától (de legkorábban a vásárlás időpontjától) az azt követő 100. napon 24 óráig Miskolc közigazgatási határán belül valamennyi autóbusz- és villamos vonalon. A negyedéves bérlet a megfelelő érvényes arcképes igazolvánnyal vagy – jogszabályban meghatározott – személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal együtt ad utazási jogosultságot. Csak természetes személyek vásárolhatják. Nem cserélhető (kivéve sérülés esetén, illetve igazolványszám változása miatt), nem ruházható át, és csak az érvényesség kezdete előtt váltható vissza.

Szemeszter bérlet kizárólag tanuló bérlet vásárlására jogosultaknak értékesíthető, minden év szeptember 1-től a következő év február 5-ig, vagy minden év február 1-től július 5-ig érvényes Miskolc közigazgatási határán belül, valamennyi autóbusz- és villamos vonalon. Kizárólag érvényes diákigazolvánnyal együtt jogosít utazásra. Nem cserélhető (kivéve sérülés esetén, illetve igazolványszám változása miatt), nem ruházható át, és csak az érvényesség kezdete előtt váltható vissza.

A kiegészítő tanuló bérlet korlátlan számú utazásra érvényes az MVK Zrt. villamos és autóbusz járatain (Miskolc közigazgatási határáig) havi bérlet esetén a tárgyhó első napjának 0:00 órájától a következő hó 5-én 24:00 óráig, hóközi bérlet esetén a kezdő nap 0:00 órájától a következő hónap azonos napját megelőző napján 24:00 óráig. A kiegészítő tanuló bérleten tintával, olvashatóan, javítás nélkül kell feltüntetni a diákigazolvány számát (vagy oktatási azonosító számát), és a 7/2-es bérletszelvény számát. Az kiegészítő tanuló bérlet diákigazolvánnyal és azonos időszakra megváltott 7/2-es 90%-os bérletszelvénnyel együtt érvényes.

Az egyvonalas bérlet csak az értékszelvényen szereplő viszonylaton vagy a viszonylatpárt alkotó viszonylatokon érvényes. A 2023. október 14-től érvényben lévő viszonylatpárok: 1-1G-(901), 3-3A, 5-15, 12-12G-20-20A-(914), 14-14G-(914), 21-21G-101B, 29-29A-39, 30-31-35G, 35-36-(935), 43-44-45. (A zárójelben feltüntetett, éjszakai viszonylatok helyhiány miatt nem szerepelnek az értékszelvényen.) A felsorolásban nem szereplő, de egyébként azonos vagy részben azonos útvonalon közlekedő viszonylatokon az egyvonalas bérlet utazásra nem vehető igénybe.

Hóközi típusú (tetszőleges kezdőnappal váltható, az adott hónap adott napján 0 órától a következő hónap azonos napját megelőző napjának 24. órájáig érvényes), az MVK Zrt. teljes vonalhálózatán használható bérletszelvény. A kutyabérlettel egy kutya szállítható, az állatot szállító utasnak külön, saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes jeggyel, bérlettel vagy utazásra jogosító egyéb okmánnyal. A bérletszelvény csak az arckép helyén „EB” felirattal ellátott érvényes általános bérletigazolvánnyal együtt használható, amelynek sorszámát az utasnak tintával rá kell vezetnie a bérletszelvényre. A cserére, visszaváltásra és szabálytalan utazásra vonatkozóan az általános szabályok alkalmazandóak.

A kutya kutyabérlettel zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve szállítható. Utasonként egy kutyánál több nem szállítható egyszerre a kutyabérlettel. Az utasnak az ellenőr vagy a járművezető kérésére a kutya oltási bizonyítványát fel kell mutatnia.

Azon jogosultak részére, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt elérték, az MVK Zrt. jegypénztárosai nyugdíjas bérletigazolványt állítanak ki.
A kedvezményes utazásra jogosító igazolvány (ideiglenes és végleges) kiállításához 1 db 4 x 4 cm-es hagyományos vagy digitális technikával készült, fekete-fehér vagy színes, világos hátterű és a jelenlegi életkornak megfelelő, lehetőleg 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, az ellátást, nyugdíjat, járadékot megállapító határozat, valamint az „Ellátottak utazási utalványa” szükséges.
Az igazolványt kiállító bérletpénztáros saját hatáskörében eljárva az igazolványkép elfogadását megtagadhatja, amennyiben azon az utas személyazonossága nem beazonosítható. A bérletpénztáros szintén saját hatáskörben indokolt esetben a bérletigazolványt bevonhatja, ha az az utazási feltételekben foglaltaknak nem felel meg.
Azon jogosultak részére, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érték el és jogosultságuk időtartama nem tekinthető véglegesnek, az MVK Zrt. jegypénztárosai ideiglenes bérletigazolványt állítanak ki az érvényesség megjelölésével. Ideiglenes nyugdíjas igazolvány kiállításához, valamint annak újra érvényesítéséhez a nyugdíjas határozat eredeti példányának bemutatását kérjük. Az ideiglenes nyugdíjas igazolvány érvényesítése az orvosi felülvizsgálat időpontjáig történik. Az újraérvényesítést a jogosultnak kell kérnie. Ennek elmulasztása esetén a bérletigazolvány utazásra érvénytelenné válik, és jogtalan használata pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.
A nyugdíjasok és egyéb jogosultak a kedvezményre történő jogosultságukat a nyugdíjat, ellátást, illetve a járadékot folyósító szerv által kiadott igazolvány, igazolás bemutatásával igazolhatják.

A Kisgyermekes bérlet megvásárlásához, kisgyermekes bérletigazolványt állít ki az MVK Zrt., melyhez az alábbi iratok szükségesek;

  • személyazonosság és lakcím megállapítására alkalmas érvényes okmány,
  • az ellátás vagy támogatás fennállásáról a folyósító szerv által kiállított, eredeti, 30 napnál nem régebbi Hatósági Bizonyítvány, vagy annak megállapításáról szóló 6 hónapnál nem régebbi hatósági határozat,
  • 1 db 4 x 4 cm-es 3 hónapnál nem régebben készült igazolványkép,

A kisgyermekes bérletigazolvány a hatósági bizonyítvány vagy a hatósági határozat kiállításától számított 12 hónapra, de legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamára érvényesíthető. A 12 hónap leteltét követően az ellátás, és/vagy támogatás folyósítását ismételten igazolni kell, és igazolás esetén kisgyermekes bérletigazolvány érvényességi ideje további 12 hónappal meghosszabbítható, de legfeljebb az ellátás, vagy támogatás folyósításának időtartamára, ha az 12 hónapnál rövidebb.

Az MVK Zrt. jegy- és bérletpénztáraiban, illetve jegy- és bérletautomatáiból papíralapon, valamint mobiljegy szolgáltatással egyaránt megvásárolható, havi és hóközi formában, kombinált bérlettípusként.

A havi-és hóközi bérletek, a 24 órás-, turista- és hétvégi családi jegyek kizárólag csak érvényességük kezdete előtt teljes áron válthatóak vissza 500.- Ft kezelési díj ellenében az MVK Zrt. jegypénztárainál és az Ügyfélszolgálati Irodában.
Sérült vagy rontott havi- és hóközi, valamint MiskolcPass Kártyával vásárolt bérletszelvények cseréje teljes érvényességi idejük alatt csak ugyanolyan típusú és érvényességi idejű bérletszelvényre lehetséges a fentiekben meghatározott helyen és kezelési díj ellenében.
MiskolcPass Kártyával vásárolt sérült vagy rontott bérletszelvények cseréjét csak az a személy kérheti, akinek a nevére a MiskolcPass Kártya szól, illetve a bérletszelvényen szereplő kártya száma azonos a bemutatott kártya számával.
Bérletszelvények értékkülönbözettel (kisebb értékről nagyobb értékre) történő cseréjére az Ügyfélszolgálati Irodában, valamint az MVK Zrt. jegy és bérletpénztáraiban van lehetőség.
A visszaváltás, illetve csere lebonyolítását kérő személy személyazonosságát érvényes arcképes igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) kell igazolnia figyelemmel arra, hogy ebben az esetben pénz, érték kifizetése történik. Diákok, hallgatók személyazonosságukat érvényes diákigazolvánnyal is igazolhatják.
A teljes évre megvásárolt kedvezményes árú éves bérlet nem váltható vissza. A MiskolcPass Kártyával vásárolt bérlet nem válható vissza.
Bérlet visszaváltását az a magánszemély, aki a vásárláskor számla kiállítását kérte, csak a kiállított számla leadásával kérheti.
A vonaljegyek és gyűjtőjegyek sem érvényességi idejük alatt sem annak lejártát követően nem válthatók vissza. Az érvényüket vesztett elővételi vonaljegyek, valamint a hiánytalan, azaz a 10 db azonos sorszámú vonaljegyet tartalmazó gyűjtőjegy értékkülönbözetes cseréjére az MVK Zrt. jegypénztáraiban és a Ügyfélszolgálati Irodában van lehetőség. Az értékkülönbözetes csere kizárólag tárgyévet megelőző tarifával értékesített jegyekre vonatkozik és csak tarifaváltás esetén lehetséges.
Tanuló, nyugdíjas, kisgyermekes és MiskolcPass Kártyával vásárolt bérletek valamint a Negyedéves bérletek esetében kizárólag természetes személy részére állít ki az MVK Zrt. számlát.
A havi és hóközi értékszelvények, a 24 órás és 72 órás jegyek, valamint a 7 napos turistajegyek visszaváltásának alkalmával - amennyiben azok magánszemély nevére szóló készpénzfizetési számlával lettek megvásárolva - minden esetben meg kell állapítani, hogy a pénzfelvevő személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére nem az a személy jelenik meg személyesen, akinek a nevére a készpénzfizetési számla kiállításra került, más személy részére az összeg csak szabályszerű, a készpénzfizetési számlán szereplő személytől származó meghatalmazás ellenében fizethető ki.
A bizonylatnak tartalmazni kell:

  • a kifizetés keltét
  • az eredeti bizonylat kelte, típusa, száma,
  • a vevő neve, lakcíme,
  • az értékcikk sorszámát, eredeti árát, érvényességi idejét,
  • a kifizetendő összeget számmal írva,
  • a visszáru okát (csere vagy visszaváltás),
  • a szolgáltató képviseletében eljáró és a pénzt átvevő személy aláírását

A havi és hóközi értékszelvények, a 24 órás és 72 órás jegyek, valamint a 7 napos turistajegyek visszaváltásának alkalmával - amennyiben azok magánszemély nevére szóló készpénzfizetési számlával lettek megvásárolva - minden esetben meg kell állapítani, hogy a pénzfelvevő személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére nem az a személy jelenik meg személyesen, akinek a nevére a készpénzfizetési számla kiállításra került, más személy részére az összeg csak szabályszerű, a készpénzfizetési számlán szereplő személytől származó meghatalmazás ellenében fizethető ki.
A társaságok és intézmények által dolgozóik részére számlára megvásárolt bérletek 100 % -os visszaváltását csak a szelvények érvényességének kezdetét megelőzően kizárólag a közület kérheti írásban, melynek ügyintézése az Ügyfélszolgálati Irodában történik az eredeti számla bevonásával.