Cégismertető

Alapítás

Az alapítás éve 1897, újraalapítva: 1994-ben.

Cégtörténet

Miskolcon - a vidéki városok között elsőként - 1897. július 10-én indult útjára az első villamos, amelyen az első nap már 7 615 fő utazott. A városon belüli menetrendszerű autóbusz-közlekedés 1948. november 17-én indult el.
A miskolci közösségi közlekedés fejlődéstörténetében jelentős állomás volt az 1954-es esztendő, amikor a két, addig önálló irányítású autóbusz és villamos üzemágat Miskolci Közlekedési Vállalat (MKV) néven egy szervezetbe integrálták. Ebben a szervezeti felállásban működött a vállalat 1994-ig, amikor Miskolc város önkormányzata - 100%-os saját tulajdonrésszel - részvénytársasággá alakította.
Az MVK Zrt. 2006. július 6. óta tagja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működtetésére létrehozott Miskolc Holding Zrt.-nek.

Jelenleg a társaság 166,7 km autóbusz-vonalhálózaton 44 autóbusz viszonylatot és 12,7 km hosszú villamos-vonalhálózaton 2 villamos viszonylatot üzemeltet. A belterületen lakók 76%-a 300 méteren, a külterületen lakók 91%-a 500 méteren belül érheti el a legközelebbi megállóhelyet. Munkanapokon átlagosan közel 380 ezer fő utast szállítanak a társaság járművei. A naponta forgalomba adott járművek száma megközelíti a 150-et.

A városi közforgalmú közlekedés lebonyolítása közszolgáltató feladat, ezért a tevékenység ellátása nem nyereségorientált. A Társaság bevételei a viteldíjakból, Miskolc város hozzájárulásából és a kormány által a diákok és a nyugdíjasok utazását támogató fogyasztói árkiegészítésből képződnek.A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2012. évi összbevétele 6447,9 m forint volt. A bevételek 8,5%-a származik az önkormányzat támogatásából, 17,7%-a a kormányzat által adott fogyasztói árkiegészítésből, 8,2%-a normatív támogatás és 65,6%-a saját bevétel.

Társaságunk kialakította és működteti az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti dokumentált minőség– és környezetirányítási rendszerét, valamint a 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet szerinti vasúti biztonságirányítási rendszerét, amelynek az eredményesség növelése, és a vevői igények minél szélesebb kielégítése, valamint a környezeti hatások és vasútbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében történő folyamatos fejlesztéséről gondoskodik.

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. döntően Miskolc város közforgalmú közlekedését ellátó, zártkörűen működő részvénytársaság. Tevékenységi köréhez tartozik autóbusz és villamosvasúti vonalhálózatán a Zrt. által üzemben tartott autóbusz és villamos járművekkel a személyszállítás végzése; járműveinek és a villamosközlekedés létesítményeinek fenntartása, ezekhez kapcsolódó beruházási tevékenység végzése; idegen járművek szervizelése; autóbusz különjárati szolgáltatás; Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére különféle szolgáltatások nyújtása.
A menetrend szerinti személyszállítást Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében a Közszolgáltatási Szerződés alapján autóbusszal 2021. május 31-ig, villamossal 2026. május 31-ig az MVK Zrt. végezi.
A MVK Zrt. a Miskolc Holding Zrt. tagvállalata.
„Kiszámíthatóan, kulturáltan, biztonságosan, valamint energiatakarékos és környezetbarát módon szállítjuk utasainkat.”
 • Cégnév: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Nyilvántartó Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: 05-10-000147
 • Közösségi adószám: HU 11072315
 • Székhely: 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1.
 • Tulajdonosok: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 100%
 • Igazgatók: Gadnai-Bodnár Éva operatív igazgató, Juhász János üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgató

Gazdasági adatok:

 • Saját tőke (2015): 2.809 millió forint
 • Mérlegfőösszeg (2015): 39.614 millió forint
 • Éves bevétel (2015): 4.445,5 millió forint
 • Foglalkoztatottak (2015): 804 fő

Naturális mutatók 2015-ben:

 • Utasok száma: busz: 56,71 millió fő, villamos: 27,97 millió fő
 • Utaskilométer: busz: 217,699 millió km, villamos: 78,614 millió km.

Járművek száma (2015):

 • autóbusz: 158,5 darab
 • villamos: 42,8 darab

Minőségtanúsítás: