Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

MVK Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda

Az MVK Zrt. Ügyfélszolgálati irodája 2004. július 15-én kezdte meg működését.

Ügyfélszolgálati irodánkban történik:

 • a pótdíjak ügyintézése
 • a talált tárgyak kezelése
 • ajándéktárgyak értékesítése
 • az utas észrevételek kezelése
 • menetrendi és egyéb, közösségi közlekedéssel kapcsolatos információszolgáltatás az utazóközönség részére.

Ügyfélszolgálati irodánk nyitva tartása

 • Hétfő, Kedd, Csütörtök: 08:00 – 15:30
 • Szerda: 08:00 – 17:30
 • Péntek: 08:00 – 13:30
 • Szombat, Vasárnap, Ünnepnap: ZÁRVA

A Ügyfélszolgálati iroda bérletpénztára minden hétköznap egy órával rövidebb ideig tart nyitva, mint maga az iroda.

Ügyfélszolgálati irodánk elérhetőségei

 • Cím: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 5.
 • Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 564
 • Telefon: +36 46 504 810 
 • E-mail küldése >>

Amennyiben észrevételt kíván tenni, kérjük, kattintson ide!

Utaspanaszok kezelése:

Az utaspanaszok kezelése az MVK Zrt. 2023. január 1-től hatályos Üzletszabályzatának „10. Utas panaszok bejelentésének szabályai” pontjának tartalma szerint történik.

A dokumentum a következő elérhetőségen olvasható és letölthető:

https://www.mvkzrt.hu/sites/default/files/dokumentumok/mvk_zrt_uzletszabalyzat_2023._januar_1-tol_v2.pdf

Panaszbejelentés módja:

Utaspanaszok az alább felsorolt helyeken és módokon tehetőek:

 • személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodában Miskolcon, a 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 5. szám alatt (a nyitvatartási idő az MVK Zrt. weboldalán van feltüntetve);
 • telefonon a +36 46 504 810-es telefonszámon az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási idejében;
 • írásban:

- levélben a 3530 Miskolc, Szemere u. 5, vagy a 3501 Miskolc, Pf.: 564 címekre küldve,

- elektronikus úton: az ugyfelszolgalat@mvkzrt.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy az MVK Zrt. weboldalán az Ügyfélszolgálat menüpont alatt található űrlapot kitöltve: http://www.mvkzrt.hu/ugyfelszolgalat/,

- a Vásárlók Könyvébe történő bejegyzéssel (megtalálható az Ügyfélszolgálati Irodában, valamint a jegy- és bérletpénztárakban.)

MVK Zrt. felügyeleti szervei

Autóbuszos ügyekben

Építési és Közlekedési Minisztérium, Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály, Piacfelügyeleti és Utasjogi Osztály

 • Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1.
 • Telefonszám: +36 1 373 1479
 • E-mail küldése >> kkef@tim.gov.hu
 • Ügyfélfogadás: telefonon vagy e-mailben előzetesen egyeztetett időpontban

Villamosos ügyekben

Építési és Közlekedési Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Igazgatási Szerv

 • Postai cím: 1440 Budapest, Pf. 89.
 • Elektronikus úton (villamosos ügyekben): A panasz elektronikus benyújtása esetén az E -papír szolgáltatás felületén címzettként az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságot szükséges kiválasztani.
 • Telefonszám: +36 1 373 1405
 • E-mail küldése >> igazgatasiszerv.vasut@ekm.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Az ügyfél lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok elérhetősége a https://kormanyhivatalok.hu/  oldalon találhatóak.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Levelezés cím: 3501 Miskolc, Pf. 371.
 • Telefonszám: +36 46 501 090; +36 46 501 871
 • E-mail küldése >> bekeltetes@bokik.hu

Azon utasaink, akik nem miskolci lakcímmel rendelkeznek, a lakóhelyük szerinti illetékes békéltető testülethez is fordulhatnak. A békéltető testületek elérhetőségei a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek linken olvasható.

Menetrendi ügyekben

A menetrenddel, vonalhálózattal kapcsolatos észrevétel esetén jogorvoslatnak helye nincs, tekintettel arra, hogy a menetrend és a vonalhálózat kialakítása a helyi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő önkormányzat menetrendre és járatszervezésre vonatkozó tulajdonosi döntésein alapul. Ezzel összefüggésben panasz, illetve közérdekű bejelentés megtételére jogosult a panaszos a 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján, melyet közvetlenül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nyújthat be (postai cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.).

Adatvédelemmel kapcsolatos ügyekben

Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merül fel panasz, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 

1363 Budapest, Pf. 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetőleg a bírósághoz fordulhat. 

Az MVK Zrt. személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi szabályzata és tájékoztatói a https://mvkzrt.hu/adatvedelem linken olvashatóak.