Bérbeadó helyiség a Bagolyvár épületében

Aktualitás dátuma: 
2023. február 27., hétfő

Az MVK Zrt. a Miskolc belterület 30903/12 hrsz-ú, Miskolc, Erdész utca 24. szám alatt található Felső-Majláth (Bagolyvár) végállomási épületben található helyiségeket bérbeadásra kínálja akár időszakos üzemeltetésre is.
 

Helyiség:

 • 58,87 m2 alapterületű,
 • büfé, falatozó/konyhai kifőzdei tevékenység végzése céljából,
 • a helyiség az épület földszintjén található,
 • a helyiség két bejárattal rendelkezik az egyik az épület nyugati oldala felől a kültérről, a másik bejárat az utasváróból nyílik.

A leendő bérlő(-k) kötelezettségei, tudnivalók:

 • a bérleti díjat illetve a rezsiköltséget a bérlemény átadásának első napjától kezdve téríteni kell bérbeadó részére,
 •  vízfogyasztás díja: átalány díj alapján a bérbeadó felé (létszám és tevékenység alapján)
 •  elektromos energiadíja: külön almérő alapján, a tényleges fogyasztás a mindenkori szolgáltatói áron
 •  üzemeltetési díj: átalánydíjjal kerül elszámolásra, amely tartalmazza a liftkarbantartás, automatakapu karbantartás, a fűtés karbantartás, a portaszolgálat, a takarítás, a szemétszállítás bérlő területarányosan terhelő részét.
 • bérbeadó informatikai szolgáltatást nem ad,
 • az épületben gázcsatlakozás nincs.

Az MVK Zrt. a bérlő tevékenységeiért felelősséget nem vállal. A bérlő a tevékenységét saját hasznára és kockázatára végzi, és a bérbeadó számára bemutatja, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel. A bérlő köteles a tevékenységi körét érintő valamennyi hatályos jogszabályt, valamint a hatósági-és közegészségügyi előírást betartani, tovább köteles betartani a bérbeadó végállomás épületében való tartózkodásra és mozgásra vonatkozó szabályokat, a munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályokat.
A pályázatokat zárt borítékban személyesen, vagy postai úton az MVK Zrt. Ellátási osztályának (3527 Miskolc, Szondi György utca 1. irodaház 4. emelet) kell eljuttatni. 2023.03.31-ig.
Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

 • megajánlott havi bérleti díj ..………………,- Ft +ÁFA
 • bérleményben végezni kívánt tevékenység megnevezése, ismertetése
 • a bérleményben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek megléte, azok másolatának becsatolása
 • a bérlés időtartama (határozott vagy határozatlan),
 • cégek, illetve egyéni vállalkozók pályázatát várjuk.

Fotók a helyiségekről itt találhatók.