Autóbuszos ügyekben

Építési és Közlekedési Minisztérium, Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály, Piacfelügyeleti és Utasjogi Osztály

 • Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1.
 • Telefonszám: +36 1 373 1479
 • E-mail: kkef@ekm.gov.hu
 • Ügyfélfogadás: telefonon vagy e-mailben előzetesen egyeztetett időpontban

Villamosos ügyekben

Építési és Közlekedési Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Igazgatási Szerv

 • Postai cím: 1440 Budapest, Pf. 89.
 • Elektronikus úton (villamosos ügyekben): A panasz elektronikus benyújtása esetén az E -papír szolgáltatás felületén címzettként az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságot szükséges kiválasztani.
 • Telefonszám: +36 1 373 1405
 • E-mail: igazgatasiszerv.vasut@ekm.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Az ügyfél lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok elérhetősége a https://kormanyhivatalok.hu/ oldalon találhatóak.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 • Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Levelezés cím: 3501 Miskolc, Pf. 371.
 • Telefonszám: +36 46 501 090; +36 46 501 871
 • E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Azon utasaink, akik nem miskolci lakcímmel rendelkeznek, a lakóhelyük szerinti illetékes békéltető testülethez is fordulhatnak. A békéltető testületek elérhetőségei a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek linken olvasható.

Menetrendi ügyekben

A menetrenddel, vonalhálózattal kapcsolatos észrevétel esetén jogorvoslatnak helye nincs, tekintettel arra, hogy a menetrend és a vonalhálózat kialakítása a helyi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő önkormányzat menetrendre és járatszervezésre vonatkozó tulajdonosi döntésein alapul. Ezzel összefüggésben panasz, illetve közérdekű bejelentés megtételére jogosult a panaszos a 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján, melyet közvetlenül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nyújthat be (postai cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.).

Adatvédelemmel kapcsolatos ügyekben

Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merül fel panasz, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetőleg a bírósághoz fordulhat.

Az MVK Zrt. személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi szabályzata és tájékoztatói itt olvashatóak.