Az mvkzrt.hu honlap (a továbbiakban:honlap) tulajdonosa és üzemeltetője az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1.) (a továbbiakban: MVK Zrt.).

Az MVK Zrt. hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, de nem kereskedelmi célra letöltse, a tartalom módosítása vagy jövőbeni reprodukálása viszont nem megengedett. A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos.

Az MVK Zrt. nem vállal felelősséget a honlap megtekintéséből vagy elérhetetlenségéből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges károkért.

A honlap a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. Az MVK Zrt. fenntartja a jogot a honlap tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő törlésére, módosítására vagy kiegészítésére. Az MVK Zrt. törekszik a honlapon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására. Az MVK Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, az MVK Zrt.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Az MVK Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben a honlap látogatója bármely személyes adatát eljuttatja az MVK Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az MVK Zrt. az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. Az MVK Zrt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt munkavállalók jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Az MVK Zrt. nem vállal felelősséget a honlapról elérhető más honlapok tartalmáért. A felhasználók felelőssége a vírusok és minden más káros tartalom elleni védekezés, illetve annak biztosítása, hogy a megtekintett weboldalakról ilyenek ne kerülhessenek számítógépükre.