Az MVK Zrt. esélyegyenlőségi terve a tudatos társadalmi szerepvállalását szolgálja. Társaságunk példamutató kíván lenni a munkavállalói és a partnerei számára a hátrányos helyzetű munkavállalók esélyegyenlőségének növelése és biztosítása céljából, vagy például a diszkrimináció kiküszöbölése érdekében.

Az esélyegyenlőségi terv összefoglalja a munkavállalók életében, valamint a partnereink és ügyfeleink számára követendő esélyegyenlőségi alapelveket, illetve a követendő magatartásmintákat:

  • a megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód: a társaság a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerő felvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre.
  • Az emberi méltóság tiszteletben tartása: a társaság a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét.
  • Partneri kapcsolat, együttműködés: a partnerség elvének érvényesítése érdekében a társaság átlátható szerződési viszonyokat alakít ki a kölcsönös előnyök egyidejű biztosításával.
  • Társadalmi szolidaritás: foglalkoztatás vagy más társadalmilag hasznos tevékenység során semmilyen korú, nemű, nemzetiségű, családi vagy egészségi állapotú munkavállaló sem értékesebb a társadalom számára a másiknál.
  • Méltányos és rugalmas bánásmód: a megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkavállalókat foglalkoztatásuk során.