Jegyek, bérletszelvények visszaváltásának lehetőségei

A havi- és hóközi bérletszelvények, a 24 órás-, a 72 órás, a turista- és a hétvégi családi jegyek kizárólag csak érvényességük kezdete előtt teljes áron válthatóak vissza 500.-Ft kezelési költség ellenében a szolgáltató jegy- és bérletpénztárainál, és az Ügyfélszolgálati Irodában. 

Bérletszelvények értékkülönbözettel (kisebb értékről nagyobb értékre) történő cseréjére az Ügyfélszolgálati Irodában, valamint az MVK Zrt. jegy és bérletpénztáraiban van lehetőség.

A mobiljegy szolgáltatásban megvásárolt utazási okmányt, bérletet az utas a vásárláshoz használt applikációban maga tudja visszaváltani az érvényességi időtartam kezdete előtt. Mobiljegy szolgáltatásban megvásárolt utazási okmány érvényességi időtartamának kezdetét követő visszaváltásának kizárólag méltányosságból van helye, kezelési költség megfizetése mellett és ügyintézése kizárólag az Ügyfélszolgálati Irodában lehetséges. A mobiljegy alkalmazásban megvásárolt díjtermékek esetében kizárólag a bérletszelvények válthatók vissza érvényességük megkezdése előtt, a vonaljegyek és egyéb jegytípusok nem.

Az éves bérletszelvény típusok, valamint a Miskolc Pass Classic kártyával vásárolt bérletszelvény – típusától függetlenül – nem válhatók vissza. Papír alapú bérletszelvények értékkülönbözettel (kisebb értékről nagyobb értékre) történő cseréjére az Ügyfélszolgálati Irodában, valamint a jegy és bérletpénztárakban van lehetőség. Mobiljegy szolgáltatásban megvásárolt utazási okmány esetében nincs lehetőség értékkülönbözetes cserére.

A vonaljegy, gyűjtőjegy, a 60 perces és 90 perces jegy megvásárlásukat követően nem válthatók vissza. Tarifaváltás miatt érvényét vesztett papír alapú elővételi vonaljegy, 60 perces jegy, 90 perces jegy, valamint a hiánytalan, azaz a 10 db azonos sorszámú vonaljegyet tartalmazó gyűjtőjegy értékkülönbözetes cseréjére a szolgáltató jegy- és bérletpénztáraiban és az Ügyfélszolgálati Irodában van lehetőség, a tarifaváltás hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül. Az értékkülönbözetes csere kizárólag a csere időpontjában érvényes tarifát megelőző tarifával értékesített papír alapú jegyekre vonatkozik és csak tarifaváltás esetén lehetséges. Mobiljegy szolgáltatásban megvásárolt utazási okmány esetében nincs lehetőség értékkülönbözetes cserére.

Az 5/30 napijegy cseréjénél feltétel, hogy egyértelműen beazonosítható legyen, hogy az egyes 24 órás szelvények közül hányat használtak már fel és hányat nem. A csere során kiadásra kerülő 5/30 napijegyen a már felhasznált jegyszelvényeket tollal a leadott jeggyel azonos módon kell ikszelni. A már felhasznált jegyszelvényeket a cserét végző jegy- és bérletpénztáros a leadott jegyen szereplő érvényességi idővel megegyező megjelöléssel adja ki.

A fentiekben felsorolt értékcikkek visszaváltásakor és cseréjekor a visszaváltás és a csere helyszínén minden esetben visszáru bizonylat kerül kiállításra.

Sérült-rontott bérletszelvények visszaváltása, cseréje

Sérült vagy rontott havi- és hóközi, valamint a Miskolc Pass Classic kártyával vásárolt bérletszelvények cseréje teljes érvényességi idejük alatt csak ugyanolyan típusú és érvényességi idejű bérletszelvényre lehetséges, kezelési díj megfizetése ellenében. A Miskolc Pass Classic kártyával vásárolt sérült vagy rontott bérletszelvények cseréjét csak az a személy kérheti, akinek a nevére a Miskolc Pass Classic kártya szól.

Mobiljegy szolgáltatásban megvásárolt utazási okmány esetében nincs lehetőség rontott utazási okmány cseréjére, mobiljegy szolgáltatásban megvásárolt utazási okmány sérülését semmilyen esetben sem tudja figyelembe venni a szolgáltató.

Visszaváltáshoz, cseréhez szükséges igazolás

A visszaváltás, vagy csere lebonyolítását kérő személynek a személyazonosságát érvényes arcképes személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) kell igazolnia figyelemmel arra, hogy ebben az esetben pénz, érték kifizetése történik. Tanulók, hallgatók személyazonosságukat érvényes diákigazolvánnyal is igazolhatják.

Bérletszelvény visszaváltását az a magánszemély, aki a vásárláskor számla kiállítását kérte, csak a kiállított számla egyidejű leadásával kérheti. A számlára kiadott bérletek cseréje az Ügyfélszolgálati Irodában, és a jegy- és bérletpénztárakban történhet.

A havi és hóközi értékszelvények, a 24 órás és 72 órás jegyek, valamint a 7 napos turistajegyek visszaváltásának alkalmával - amennyiben azok magánszemély nevére szóló készpénzfizetési számlával lettek megvásárolva - minden esetben meg kell állapítani, hogy a pénzfelvevő személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére nem az a személy jelenik meg személyesen, akinek a nevére a készpénzfizetési számla kiállításra került, más személy részére az összeg csak szabályszerű, a készpénzfizetési számlán szereplő személytől származó meghatalmazás ellenében fizethető ki.

A bizonylatnak tartalmazni kell:

  • a kifizetés kelte
  • az eredeti bizonylat kelte, típusa, száma,
  • a vevő neve, lakcíme,
  • az értékcikk sorszáma, eredeti ára, érvényességi ideje,
  • a kifizetendő összeg számmal írva,
  • a visszáru oka (csere vagy visszaváltás),
  • a szolgáltató képviseletében eljáró és a pénzt átvevő személy aláírása

A cégek és intézmények által dolgozóik részére számlára megvásárolt bérletszelvények 100 %-os visszaváltását csak a bérletszelvények érvényességének kezdetét megelőzően kizárólag a közület kérheti írásban, amelynek ügyintézése kizárólag az Ügyfélszolgálati Irodában történik az eredeti számla bevonásával.

Számlakiállítás

Tanuló, nyugdíjas, negyedéves, szemeszter, valamint Miskolc Pass Classic kártyával vásárolt bérletszelvények esetében kizárólag természetes személy részére állít ki a szolgáltató számlát. Így a kedvezményes, tanuló és nyugdíjas, valamint egyéb jogcímen kedvezménnyel vásárolható bérletszelvénytípusok, vásárlásakor egyszerűsített számla csak magánszemély nevére és címére állítható ki, tekintettel arra, hogy a kedvezményre való jogosultságot kizárólag magánszemély szerezheti meg és gyakorolhatja. Ezen tilalom alól kivételt jelentenek a nevelési-oktatási vagy gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézménnyel (a továbbiakban együtt: intézmény) jogviszonyban álló gyermek, tanuló részére az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési oktatási intézmények esetében a központ, egyéb esetben az intézmény, vagy annak fenntartója által történő vásárlások.