Alapítás

Az alapítás éve 1897, újraalapítva: 1994-ben.

Cégtörténet

Miskolcon - a vidéki városok között elsőként - 1897. július 10-én indult útjára az első villamos, amelyen az első nap már 7 615 fő utazott. A városon belüli menetrendszerű autóbusz-közlekedés 1948. november 17-én indult el.

A miskolci közösségi közlekedés fejlődéstörténetében jelentős állomás volt az 1954-es esztendő, amikor a két, addig önálló irányítású autóbusz és villamos üzemágat Miskolci Közlekedési Vállalat (MKV) néven egy szervezetbe integrálták. Ebben a szervezeti felállásban működött a vállalat 1994-ig, amikor Miskolc város önkormányzata - 100%-os saját tulajdonrésszel - részvénytársasággá alakította.

Az MVK Zrt. 2006. július 6. óta tagja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működtetésére létrehozott Miskolc Holding Zrt.-nek.

Jelenleg a társaság 165,2 km autóbusz-vonalhálózaton 41 autóbusz viszonylatot és 12,7 km hosszú villamos-vonalhálózaton 3 villamosviszonylatot üzemeltet. A belterületen lakók 79,8%-a 300 méteren, a külterületen lakók 94,8%-a 500 méteren belül érheti el a legközelebbi megállóhelyet. Munkanapokon átlagosan 200 ezer fő utast szállítanak a társaság járművei. A naponta forgalomba adott járművek száma 126 db jármű.

A városi közforgalmú közlekedés lebonyolítása közszolgáltató feladat, ezért a tevékenység ellátása nem nyereségorientált. A Társaság bevételei a viteldíjakból, Miskolc város hozzájárulásából és a kormány által a diákok és a nyugdíjasok utazását támogató fogyasztói árkiegészítésből képződnek. A Miskolci Városi Közlekedési Zrt. 2021. évi összbevétele 8 700 millió Ft volt. A bevételek 39%-a származik az önkormányzati támogatásból, 8%-a a kormányzat által adott fogyasztói árkiegészítésből és 53%-a saját bevétel.

Társaságunk kialakította és működteti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetirányítási, az MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány szerinti energiairányítási, valamint a 414/2020. (VIII.30.) kormányrendelet szerinti vasúti biztonságirányítási rendszerét. A vevői igények minél szélesebb körű kielégítése, az eredményesség növelése, valamint a környezeti hatások, az energia felhasználás és a vasútbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében gondoskodunk irányítási rendszereink folyamatos fejlesztéséről.

Minőségtanúsítás

 • MSZ EN ISO 9001:2015
 • MSZ EN ISO 14001:2015
 • MSZ EN ISO 50001:2019
TAM CERT rendszertanusító Tanusítvány az M5Z EN 150 9001 :2015, M5Z EN 150 14001 :2015 és M5Z EN 150 50001 :2019 szabvány szerinti irányítási rendszerre

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. döntően Miskolc város közforgalmú közlekedését ellátó, zártkörűen működő részvénytársaság. Tevékenységi köréhez tartozik autóbusz és villamosvasúti vonalhálózatán a Zrt. által üzemben tartott autóbusz és villamos járművekkel a személyszállítás végzése; járműveinek és a villamosközlekedés létesítményeinek fenntartása, ezekhez kapcsolódó beruházási tevékenység végzése; idegen járművek szervizelése; különjárati szolgáltatás; a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére különféle szolgáltatások nyújtása.

A menetrend szerinti személyszállítást Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében a Közszolgáltatási Szerződés alapján autóbusszal és villamossal 2026. május 31-ig az MVK Zrt. végzi.

A MVK Zrt. a Miskolc Holding Zrt. tagvállalata.

„Kiszámíthatóan, kulturáltan, biztonságosan, valamint energiatakarékos és környezetbarát módon szállítjuk utasainkat.”

 • Cégnév: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Nyilvántartó Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: 05-10-000147
 • Közösségi adószám: HU 11072315
 • Székhely: 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1.
 • Tulajdonosok: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 100%
 • Vezérigazgató: Demeter Péter

Gazdasági adatok

 • Foglalkoztatottak (éves átlag): 665 fő
 • Naturális mutatók (2023):
 • Utasszám:
  • busz: 43 millió fő
  • villamos: 21 millió fő
 • Utaskilométer:
  • busz: 165 millió km
  • villamos: 60 millió km
 • Járművek száma:
  • autóbusz: 159 db
  • villamos: 34 db
 • 2023. évi összbevétel: 12 475 millió Ft
 • Értékesítés nettó árbevétele: 4 301 millió Ft
 • Aktivált saját teljesítmények értéke: 0 Ft
 • Egyéb bevételek: 8 168 millió Ft
 • Pénzügyi műveletek bevételei: 5,6 millió Ft
 • 2023 évre ténylegesen folyósított Önkormányzati támogatás összes bevétel 35%-a (4 381 millió Ft)
 • 2023 évi KSZ ellentételezési igény: 2 232 millió Ft
 • Fogyasztói árkiegészítés 5,6% (708 millió Ft)
 • Saját tőke: 4 408 millió Ft
 • Mérlegfőösszeg: 41 909 millió Ft