Az MVK Zrt. munkavállalói nemcsak szakértelmükkel, szorgalmukkal és teljesítményükkel járulnak hozzá a közösségi közlekedés sikeréhez, hanem magatartásukkal az MVK Zrt. pozitív megítélést is alakítják. Kiemelt elvárás, hogy azonosuljanak az MVK Zrt. céljaival, értékeivel, és azok megvalósulása érdekében legjobb tudásuk szerint szolgálják a közösségi közlekedés és az utazóközönség érdekeit

Közös érdek, hogy a munkavállaló – a munkáltató támogatása mellett – folyamatosan fejlessze szaktudását és ismereteit, munkáját felelősségteljesen, elkötelezett munkavállalóként végezze. A kiemelkedő munkavállalói teljesítmény a munkáltató sikerének feltétele, ezért az MVK Zrt. fokozottan támogatja azokat, akik szakmai hozzáértésükkel és szorgalmukkal hozzájárulnak ehhez.

Az MVK Zrt. munkavállalója a közösségi közlekedés érdekeinek elsődlegessége szerint köteles munkáját végezni, tevékenységét olyan hivatásnak kell tekintenie, amely nélkülözhetetlen szolgáltatást nyújt Miskolc Megyei Jogú Város és Felsőzsolca Város polgárai számára.

A fentiek megvalósítása érdekében az MVK Zrt  Etikai és összeférhetetlenségi  szabályzatot alkalmaz, melynek célja, hogy a működési hatékonyság növelése érdekében, az elvárható erkölcsös magatartás és az MVK Zrt. munkáltatói pozíciójából eredő cselekvési normáit meghatározza, továbbá keretet adjon mindazon magatartási formákhoz és cselekvésekhez, amelyek összefüggnek az utazóközönség bizalmának megszerzésével és erősítésével, az MVK Zrt. jó hírnevének megtartásával és növelésével, a szellemi tőke megtartásával, gondozásával és fejlesztésével, környezetünk megóvásával és védelmével.