Közérdekű adatok

Az MVK Zrt. vezetése alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű, közcélú adatokat.

Általános közzétételi kötelezettség

Különös közzétételi kötelezettség

(A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint)

Archívum »

Közérdekű adat megismerési iránt bárki – bármely természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmet nyújthat be az MVK Zrt.-hez. A kérelem benyújtása szóban, írásban, illetve elektronikus úton történhet, az alábbi linken letölthető tájékoztatóban leírtak szerint:

Kérelem közérdekű adat megismerésére

Egyedi adatigénylés ügyében további tájékoztatást és segítséget kérhet adatfelelős munkatársunktól, dr. Bíró Attilától

E-mail küldése >>