Kerékpárral a közösségi közlekedésben

Kerékpárral a közösségi közlekedésben

Kerékpár szállítását az MVK Zrt. kizárólag Skoda típusú villamosain teszi lehetővé, ezt a villamos külsején elhelyezett matrica mutatja. A kerékpár szállítására kijelölt helyet a villamos járművek belső terében elhelyezett piktogramok is jelzik. Kerékpárt szállítani kizárólag ezeken a piktorgrammal jelölt helyeken szabad. Egy Skoda villamoson az erre a célra kialakított helyek mérete miatt egyszerre maximum 2 - 2 kerékpár szállítható. A kerékpárt szállító utas felelős a biztonságos, tiszta és balesetmentes kerékpárszállításért az utazás teljes időtartama alatt. Az utas köteles továbbá a kerékpárt megfelelően rögzíteni. Olyan kerékpár nem szállítható, amely speciális kialakítású (cargo, tandem, motoros stb.), vagy amelyen csomagok vannak rögzítve, vagy amely a kialakítása miatt nem rögzíthető. Személyenként egy darab kerékpár szállítható. A szállítandó kerékpár mérete nem haladhatja meg a 180 x 130 x 70 centimétert. A kerékpár tömege nem haladhatja a kézipoggyász tömeghatárára vonatkozó 30 kg-os tömeghatárt. A menetrend betartása érdekében javasolt, hogy a kerékpárral minél gyorsabban szálljak le, illetve fel az azzal utazók.

Amennyiben a kerékpárt szállító utas a járművön vagy a megállóhelyi peronon az MVK Zrt.-nek vagy harmadik személynek kárt okoz, akkor az okozott kárért felelősséggel tartozik. Az utas kerékpárjában keletkező harmadik személy által okozott kárért az MVK Zrt. felelősséget nem vállal.

A kerékpárszállítás díja mellett az utasnak a személyszállítás díját is meg kell fizetni, így a kerékpárt szállító utasnak saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes jeggyel vagy bérletigazolvánnyal és bérletszelvénnyel vagy más utazási okmánnyal.

Egy utas egy kerékpárt szállíthat, amelyhez külön 1 db kerékpáros napijegy megvásárlása és érvényesítése szükséges.  A kerékpáros napijegy kizárólag elővételben vásárolható meg a jegy- és bérletpénztárakban. A kerékpáros napijegy a jegy érvényesítésének időpontjától 24 óráig érvényes a villamos vonalak teljes hosszán, a villamos járműveken felhasználva. Az érvényesítést követően 24 óráig korlátlanul felhasználható a kerékpár szállításának érvényes igazolásaként.

Amennyiben az utas nem rendelkezik elővételben váltott kerékpáros napijeggyel a kerékpár szállításához, a járművezetőnél is válthat jegyet, azonban erre  a 24 órás érvényességi idő nem alkalmazható. A járművezetőnél váltott jegy egy utazásra, illetve ez esetben egy szállításra érvényes.    

A kerekesszékkel és a gyerekkocsival utazók a kerékpárosokkal szemben előnyt élveznek, ezért előszőr ők szállhatnak fel a villamosra, majd ezt követően a kerékpáros a kerékpárjával, ha van még szabad hely a járművön, ahol a kerékpár szabályosan szállítható.

Amennyiben az előbb felsorolt utazók eltérő helyen szállnak fel, akkor közülük a korábbi megállóhelyen felszállókat köteles az MVK Zrt. elszállítani.  A járművezető megtilthatja a kerékpárral való felszállást zsúfoltság vagy az utasok akadályoztatása esetén.

A kerékpárral felszállni kívánó utas a Skoda villamos 2.-5. ajtaját veheti igénybe  felszállás céljából.

Kerékpárt szállítani a Lillafüredi Állami Erdei Vasút szerelvényein a többi utas zavarása nélkül a díjszabásban meghatározott teljes áru menetjegy megváltásával lehet.

Bővebb információ itt.

Egykerekű jármű vagy kisméretű, 20' vagy annál kisebb méretű kerékpár díjfizetés nélkül szállítható, amennyiben az utas a kézipoggyász tárolására szolgáló helyek valamelyikén, a többi utas zavarása nélkül el tudja helyezni.
Minden más kerékpárhoz - ide értve az összecsukható kerékpárt is -  kerékpárjegyet kell vásárolni, ha pedig a vonat a menetrendben kerékpárhely foglalása kötelező jellel van megjelölve, a kerékpár-helyet is biztosítani kell. Egy utas egy kerékpárt vihet magával, a 12 évesnél fiatalabb gyermek a kerékpárját csak felnőtt kíséretében viheti. A kerékpárjegyet akkor is meg kell vásárolni, ha az utas szétszereli a kerékpárját (például az egyik kerekét leszereli), de a részeket egyazon utazás során szállítja. A szétszerelt kerékpár egyebekben a kézipoggyásszal megegyező módon helyezhető el a vonaton. Motorral vagy akkumulátorral felszerelt kerékpár a vonaton nem szállítható.
Tandem-kerékpár csak kerékpárszállító kocsiban vihető, a vasúti kocsi egyéb tereiben (pl. első-utolsó kocsi előtere) nem. A tandem-kerékpárhoz is egy kerékpárjegyet kell vásárolni.
Kerékpár-utánfutó csak piktogrammal megjelölt járműrészben (többcélú térben) vagy kerékpárszállító kocsiban szállítható. Egy többcélú térben csak egy kerékpár-utánfutó szállítható. Egy utas csak egy kerékpár-utánfutót szállíthat, amennyiben kerékpárt is visz magával.
Kerékpár-utánfutót az utas menetjegyén és kerékpárjegyén felül váltott kettő darab további kerékpárjeggyel lehet szállítani. Tehát az utas, aki egy darab kerékpárt és egy darab utánfutót szállít, menetjegyén felül három darab kerékpárjeggyel kell rendelkezzen. Ez a szabály a kedvezményes kerékpárjegyre, kerékpáros túrajegyre és a kerékpáros bérletre is alkalmazandó.