Cégismertető

Alapítás

Az alapítás éve 1897, újraalapítva: 1994-ben.

Cégtörténet

Miskolcon - a vidéki városok között elsőként - 1897. július 10-én indult útjára az első villamos, amelyen az első nap már 7 615 fő utazott. A városon belüli menetrendszerű autóbusz-közlekedés 1948. november 17-én indult el.
A miskolci közösségi közlekedés fejlődéstörténetében jelentős állomás volt az 1954-es esztendő, amikor a két, addig önálló irányítású autóbusz és villamos üzemágat Miskolci Közlekedési Vállalat (MKV) néven egy szervezetbe integrálták. Ebben a szervezeti felállásban működött a vállalat 1994-ig, amikor Miskolc város önkormányzata - 100%-os saját tulajdonrésszel - részvénytársasággá alakította.
Az MVK Zrt. 2006. július 6. óta tagja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működtetésére létrehozott Miskolc Holding Zrt.-nek.

Jelenleg a társaság 165,2 km autóbusz-vonalhálózaton 36 autóbusz viszonylatot és 12,7 km hosszú villamos-vonalhálózaton 3 villamosviszonylatot üzemeltet. A belterületen lakók 79,8%-a 300 méteren, a külterületen lakók 94,8%-a 500 méteren belül érheti el a legközelebbi megállóhelyet. Munkanapokon átlagosan 200 ezer fő utast szállítanak a társaság járművei. A naponta forgalomba adott járművek száma 125 db jármű.

A városi közforgalmú közlekedés lebonyolítása közszolgáltató feladat, ezért a tevékenység ellátása nem nyereségorientált. A Társaság bevételei a viteldíjakból, Miskolc város hozzájárulásából és a kormány által a diákok és a nyugdíjasok utazását támogató fogyasztói árkiegészítésből képződnek. A Miskolci Városi Közlekedési Zrt. 2021. évi  összbevétele 8 700 millió Ft volt. A bevételek 39%-a származik az önkormányzati támogatásból, 8%-a a kormányzat által adott fogyasztói árkiegészítésből és 53%-a saját bevétel.

Társaságunk kialakította és működteti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetirányítási, az MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány szerinti energiairányítási, valamint a 414/2020. (VIII.30.) kormányrendelet szerinti vasúti biztonságirányítási rendszerét. A vevői igények minél szélesebb körű kielégítése, az eredményesség növelése, valamint a környezeti hatások, az energia felhasználás és a vasútbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében gondoskodunk irányítási rendszereink folyamatos fejlesztéséről.

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. döntően Miskolc város közforgalmú közlekedését ellátó, zártkörűen működő részvénytársaság. Tevékenységi köréhez tartozik autóbusz és villamosvasúti vonalhálózatán a Zrt. által üzemben tartott autóbusz és villamos járművekkel a személyszállítás végzése; járműveinek és a villamosközlekedés létesítményeinek fenntartása, ezekhez kapcsolódó beruházási tevékenység végzése; idegen járművek szervizelése; különjárati szolgáltatás; a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére különféle szolgáltatások nyújtása.

A menetrend szerinti személyszállítást Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében a Közszolgáltatási Szerződés alapján autóbusszal és villamossal 2026. május 31-ig az MVK Zrt. végzi.

A MVK Zrt. a Miskolc Holding Zrt. tagvállalata.

„Kiszámíthatóan, kulturáltan, biztonságosan, valamint energiatakarékos és környezetbarát módon szállítjuk utasainkat.”
 • Cégnév: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Nyilvántartó Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: 05-10-000147
 • Közösségi adószám: HU 11072315
 • Székhely: 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1.
 • Tulajdonosok: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 100%
 • Vezérigazgató: Demeter Péter

Gazdasági adatok:

 • Foglalkoztatottak (éves átlag): 697,2 fő
 • Naturális mutatók (2021):
  • Utasszám:
   • busz: 40 millió fő
   • villamos: 19 millió fő
  • Utaskilométer:
   • busz: 153 millió km
   • villamos: 54 millió km
  • Járművek száma:
   • autóbusz: 145 db
   • villamos: 37 db
 • 2021. évi összbevétel: 8 700 millió Ft
 • Értékesítés nettó árbevétele: 3 323 millió Ft
 • Aktivált saját teljesítmények értéke: 16 millió Ft
 • Egyéb bevételek: 5 239 millió Ft
 • Pénzügyi műveletek bevételei: 9 millió Ft
 • Önkormányzati támogatás 39% (3 364 millió Ft)
 • Fogyasztói árkiegészítés 8% (648 millió Ft)
 • Saját tőke: 3641 millió Ft
 • Mérlegfőösszeg: 39.134 millió Ft

Minőségtanúsítás: