Bírságok

1. Egy elővételi Vonaljegy árának megfelelő viteldíjon felül 7.500,- Ft, azaz hétezer-ötszáz forint helyszíni Bírságot köteles fizetni a helyszínen az az Utas, aki:

 • vonaljegy nélkül, vagy Érvénytelen Utazási igazolvánnyal (érvénytelen Jeggyel, Érvénytelen Bérletigazolvánnyal vagy Bérlet-szelvénnyel, érvénytelen egyéb Utazási igazolvánnyal) utazik, illetve valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe;
 • érvénytelen vagy hatályát vesztett 24, 48, 72, 120 órás Miskolc Pass kártyával utazik;
 • kutyát az előírt Viteldíj megfizetése nélkül szállít;
 • kerékpárt az előírt Viteldíj megfizetése nélkül szállít;
 • saját maga, vagy a magával vitt kézipoggyász, élőállat a járművet bepiszkítja;
 • olyan Utazási igazolvánnyal (pl. Jeggyel, Bérletigazolvánnyal, Bérletszelvénnyel) utazik, amely láthatóan vagy vélhetően hamisított vagy fizikai, illetve kémiai úton manipulált;

2.  7.500,- Ft, azaz hétezer-ötszáz forint helyszíni Bírságot köteles fizetni a helyszínen az az Utas, aki az Üzletszabályzat 5.3 pont (1) bekezdésében tilalmazottként meghatározott magatartások valamelyikét elköveti.

3.  Amennyiben a Szolgáltató jegyellenőre észleli az Üzletszabályzat megszegését, tájékoztatja az Utast a szabálytalan utazása vagy magatartása tényéről és az ebből eredő Bírságfizetési kötelezettségének fennállásáról.

4.  Ha az Utas az 1. bekezdés alapján köteles Bírságot fizetni a jegyellenőr felajánlja az Utasnak a helyszíni Bírság és egy elővételi Vonaljegy árának megfelelő viteldíj helyszíni megfizetésének lehetőségét. Amennyiben az Utas a helyszíni Bírságot és egy elővételi Vonaljegy árának megfelelő viteldíjat a helyszínen megfizeti, az utazását tovább folytathatja. Amennyiben az Utas nem kíván, vagy nem tud élni helyszíni Bírság és egy elővételi Vonaljegy árának megfelelő viteldíj helyszíni megfizetésének lehetőségével, abban az esetben lehetősége van azt az Üzletszabályzat rendelkezései alapján más módon és időpontban megfizetni, azonban utazását kizárólag akkor van lehetősége tovább folytatni a Járművön, ha a Járművön a járművezetőtől egy darab Vonaljegyet vásárol és azt szabályszerűen érvényesíti. Amennyiben erre nem kerül sor az Utas az utazásból kizárásra kerül.

5. Ha az Utas a 2. bekezdés alapján köteles Bírságot fizetni, a jegyellenőr felajánlja az Utasnak a helyszíni Bírság helyszíni megfizetésének lehetőségét. Amennyiben az Utas nem kíván, vagy nem tud élni helyszíni Bírság helyszíni megfizetésének lehetőségével, abban az esetben lehetősége van azt az Üzletszabályzat rendelkezései alapján más módon és időpontban megfizetni.  Amennyiben az Utas a 2. bekezdés alapján köteles Bírságot fizetni, az utazásból kizárásra kerül.

6.  A helyszíni Bírság helyszínen történő ki nem fizetése nem érinti az Utas azon jogát, hogy Panaszt nyújtson be az intézkedés megalapozottsága tárgyában. A helyszíni Bírság helyszínen történő ki nem fizetése esetén a Szolgáltató jegyellenőre kiállítja a bírságfizetési kötelezvényt. 

7.  A Szolgáltatót abban az esetben is megilleti a Bírság, ha az Utast a Szolgáltató az utazásból kizárta.

8. A helyszínen meg nem fizetett 7.500,- Ft összegű helyszíni Bírság az esemény napjától számított 8 naptári napon belül a Ügyfélszolgálati Irodában befizethető. Amennyiben ezen határidőig nem történik meg a 7.500,- Ft összegű helyszíni Bírság megfizetése, a Bírság 15.000,- Ft összegre emelkedik.

9. Abban az esetben 600,- Ft-ra mérséklődik a Bírság, ha az Utas a Bírság alapjául szolgáló esemény napjától számított két munkanapon belül a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában:

 • az esemény napját megelőzően már rendelkezésére álló érvényes tárgyhavi Bérletszelvényét, Bérletigazolványát bemutatja;
 • Számnélküli Bérletszelvénnyel történő utazás esetén a jegyellenőr által ráírt számmal rendelkező Bérletszelvényt bemutatja (tehát amennyiben az Utas olyan Bérletigazolvánnyal - diákigazolvánnyal -, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal utazott, amely Bérletszelvényére a Bérletigazolvány [diákigazolvány], személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány sorszáma nem volt tintával ráírva, a jegyellenőr írja fel számot a szelvényre, rögzíti  az Utas adatait, ezt követően a Bérletszelvény Ügyfélszolgálati Irodában történő bemutatását követően 600,- Ft-ra mérséklődik a Bírság összege);
 • a matrica nélküli diákigazolványt érvényes matricával pótolva bemutatja;
 • az érvényes sorszámozott diákigazolvány helyett kiadott igazolást bemutatja.

A két munkanapos bemutatási határidő elmulasztása esetén az általános Bírságtételek lépnek érvénybe. A fent felsorolt lehetőségekkel az esemény napjától számított egy éven belül két alkalommal élhet az Utas.

10. 20.000,- Ft összegű késedelmi és eljárási díjat köteles fizetni a 15.000,- Ft-os Bírságon felül az, aki tartozását  30 napon belül nem egyenlíti ki.

A bírságfizetés

A bírság mértéke helyszíni készpénzes kiegyenlítésekor a viteldíjon (300 Ft) felül 7 500 Ft. A bírság helyszíni megfizetéséről a jegyellenőr minden esetben nyugtát köteles adni.

Bérletbemutatásra, készpénzes vagy bankkártyás fizetésre a Ügyfélszolgálati Irodában van lehetőség (3530 Miskolc, Szemere u. 5.)

Nyitva tartás:

 • Hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 – 15:30
 • Szerda: 8:00 – 17:30
 • Péntek: 8:00 – 13:30
 • Szombat, Vasárnap: ZÁRVA

A 7 500 Ft helyszíni bírság az esemény napjától számított 8 naptári napon belül a Ügyfélszolgálati Irodában készpénzzel befizethető, bankkártyával kiegyenlíthető név és a bírságolás napjának megadásával, vagy a bírságfizetési kötelezvény másodpéldányával.

A bérletbemutatáshoz szükséges dokumentumok:

 • a bírságolás napjára és időpontjában érvényes bérletszelvényre és a bérletszelvényen feltüntetett számhoz tartozó érvényes arcképes igazolványra;
 • ingyenes utazási jogosultság esetén a jogosultságot igazoló, a bírságolás időpontjában érvényes hatósági iratokra és a személyazonosságot igazoló dokumentumokra (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya) van szükség.

Amennyiben a bérletbemutatást nem a bírságolt személy intézi, egy megbízott személy (például családtag, ismerős stb.) is megteheti a szükséges eredeti dokumentumok bemutatásával.

A befizetésről kollégáink nyugtát állítanak ki, melyet utasunknak 30 napig meg kell őriznie.

A bírság rendezése postai befizetéssel csak az MVK Zrt. által előnyomtatott készpénz-átutalási megbízáson, az úgynevezett „sárga csekken” lehetséges.

Az ellenőrtől átvett csekkel a bírság befizetését 30 napon belül bármelyik postahivatalban elintézheti. A csekk kitöltésekor a következőkre érdemes figyelni:

 • Minden esetben a bírságolt személy nevét és címét kell feltüntetni a befizető adatainál. A bírság összege – 15 000 forint – már rajta van a csekken, de az összeget több helyre és betűvel is ki kell írni. A csekken beírásokat javítani nem lehet.
 • Az olvashatóság érdekében célszerű nyomtatott nagybetűkkel kitölteni a csekket.
 • Hibás kitöltéskor (mivel javítani nem lehet) javasoljuk a 4. pont szerinti átutalásos bírságdíjbefizetést.

A bírság befizetésre belföldi postautalványon, az úgynevezett „rózsaszín csekken” NINCS lehetőség.

A bírság befizetése történhet banki (papíralapú megbízással vagy bankjának internetes oldalán keresztül) átutalással is. Az MVK Zrt. ehhez kapcsolódó bankszámlaszáma: Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000004-06960001

Közleményként kérjük feltüntetni a megbírságolt utas nevét és a bírságolás dátumát.

Méltányossági kérelem fizetési könnyítés (részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás) tárgyában nyújtható be.

Letölthető méltányossági kérelem