Társaság irányítása

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. a Miskolc Holding Zrt. tagvállalata. A vállalat irányítását a Miskolc Holding Zrt. látja el, mint az MVK Zrt. Legfőbb Szerve, az ellenőrzés a 4 fős Felügyelő Bizottság és 1 fő könyvvizsgáló feladata. A Miskolc Holding Zrt. alapító-tulajdonosa Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. vezérigazgatója

Singlár Zsolt

Singlár Zsolt a győri Széchényi István Főiskola Közlekedésmérnöki szakán szerzett okleveles közlekedésmérnök diplomát, e mellett a Magyar Mérnöki Kamaránál közlekedésmérnöki tervezői jogosultsággal is rendelkezik, szakmagyakorló mérnök. Pályafutását a Nóvia Magyar-Amerikai Közlekedésfejlesztő és Mélyépítő Mérnöki Iroda Kft.-nél kezdte, ahol közlekedéstervező-szerkesztő munkakört töltött be. Későbbiekben a KTI- Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Észak-Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési irodájának vezetőjeként, majd az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség – Norda Nonprofit Kft.-nél közlekedésfejlesztési divízióvezető pozícióban több regionális pályázat döntés előkészítésében és megvalósításában vett részt, de a Nógrád Volán Autóbusz Közlekedési Zrt.-nél is dolgozott, mint fejlesztési főmunkatárs. Átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik közlekedésszervezési, tervezési valamint projektmegvalósítási és fejlesztési területen is. Kapcsolódik számos, Miskolcot érintő projekt tervezéséhez, előkészítéséhez és megvalósításához. 2013. január 2-ától a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-nél projektvezető - hatósági felelős munkakört látott el.

A MVK Zrt. üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgatója

Juhász JánosJuhász János a győri Széchenyi István Egyetem Közlekedésmérnöki alapképzési szakán alapfokozatot és közlekedésmérnöki szakképzettséget szerzett. 1988 óta dolgozik az MVK Zrt.-nél, pályafutását autóbusz -és villamos menetirányítóként kezdte. 2008-tól a menetrendszerkesztői csoport tagja lett, 2013-tól pedig forgalomszervezési és forgalomirányítási csoportvezető. Egy évvel később osztályvezetőként a vállalat alaptevékenységével összefüggő tervezési, fejlesztési, szervezési, lebonyolítási, közlekedésbiztonsági és ellenőrzési feladatainak irányítása, valamint forgalomirányítási, forgalomszervezési, forgalomellenőrzési csoportok munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése volt a fő feladata. 2016. április 1-től, az MVK Zrt. üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgatója.

 

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. felügyelőbizottsága

  • Nagy Alfréd (az fb elnöke)
  • Kovács Zsolt (az fb tagja)
  • dr. Alakszai Zoltán (az fb tagja)
  • Berta József (az fb tagja)