Közbeszerzési információk

Egyéb közbeszerzésre vonatkozó, összefoglaló jellegű dokumentumok, amelyeket jogszabályok írnak elő

Közbeszerzési eljárás tárgya (Dokumentáció) Tervezett megindítás Eljárást megindító hirdetmény (Kbt. 17/C. § (1) a) bek.) Eljárás eredményéről vagy eredmény-telenségéről tájékoztató hirdetmény (Kbt. 17/C. § (1) b) bek.) Szerződéskötésrőlszóló hirdetmény(Kbt. 17/C. § (1) c)bek.) Megkötött szerződések (Kbt. 17/C. § (1) d) bek.) Hirdetmény szerződés módosításáról, teljesítéséről (Kbt. 17/C. § (1) e)bek.) Összesített tájékoztatót, időszakos előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény (Kbt. 17/C. § (1) f) bek.) Egyéb hirdetmények (Kbt. 17/C. § (1) g) bek.) Ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok (Kbt. 17/C. § (1) h) bek.) Adatok a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában (Kbt. 17/C. § (1) i) bek.) Tájékoztatás (Kbt. 17/C. § (1) k.) bek.)
Villamos energia   Link                  
„Szállítási és szolgáltatási szerződés utas-tájékoztató eszközök beszerzése, továbbá forgalomirányító rendszerek megvalósítása és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában a dokumentációban meghatározott részletes műszaki tartalomnak megfelelően a KOZOP-5.2.0-07-2008-0003 számú „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” („Zöld Nyíl Projekt”) című nagyprojekt es az EMOP-5.1.2-09-2009-0007 számú „Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének fejlesztése” "Okos Pont Projekt" tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárás - TED 2013/S 112-191005 2013. május. Link                  
2013-2014. gázévi földgázenergia beszerzés (Árubeszerzés)   Link, Link                  
'Járműfedélzeti utastájékoztató rendszereszközök beszerzése 31 db Skoda 26THU3 ala-csonypadlós csuklós villamos járműfedélzeti beszereléséhez - Miskolc városi villamosvasút fejlesztése KÖZOP – 5.2.0 -07-2008-0003 azonosító számú nagyprojekthez kapcsolódóan''” tárgyú közbeszerzési eljárása 2014. április.                    
„Rulírozó Hitelfelvétel az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. projektjeivel kapcsolatos ÁFA és támogatási összeg előfinanszírozására” tárgyban hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2014. április.                    
A nagyprojekttel összefüggő könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzés 2014. május.                    
A nagyprojekttel összefüggő PR közbeszerzési eljárások, rendezvényszervezés, médiavásárlás lebonyolítása 2014. május.                    
75 db CNG autóbusz beszerzésére és kapcsolódó infrastruktúra kialakítására irányuló Uniós tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása 2014. április.                    
„Miskolc, Tiszai pályaudvar villamos végállomás esélyegyenlőségi akadálymentesítése, valamint vágányfelújítás kitérőcserékkel, energetikai és részleges peron-átépítéssel, a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 számú „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” („Zöld Nyíl Projekt”) című nagyprojekt keretén belül” 2014. évi újraindított 2014. március. Link                  
CNG töltőállomás finanszírozására vonatkozó Uniós tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása 2014. szeptember.                    
A Tatra KT8D5 és SGP E-1 típusú villamosok értékesítéses ügynöki megbízásához közbeszerzési eljárás lefolytatásának jóváhagyása 2014. május.                    
Földgáz vásárlási szerződés ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 2013.07.01. 06.00 óra és 2014.07.01 06.00 óra közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében 2013. április.                    
17 intézmény megjelölt csatlakozási pontjai részére szállítási szerződés keretében villamos energia szállítása teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélkül, idősoros és profilos fogyasztási helyekre a 2014-es évben 2013. október.                    
Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése 2013. december.                    
Az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 2014. 07. 01. 06:00 óra és 2015. 07. 01. 06:00 óra közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében 2014. április.                    
Több (Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai és Miskolc MJ Város intézményei) intézmény megjelölt csatlakozási pontjai részére szállítási szerződés keretében villamos energia szállítása teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélkül, idősoros és profilos fogyasztási helyekre a 2015-ös évben 2014. szeptember.                    
MAGIC készletkezelő program kiváltása 2015. május.                    
Gázolaj beszerzés az Ajánlatkérő telephelyén lévő üzemanyagtöltő állomásra történő szállítással, szállítási szerződés keretében 2014. június.