Jegy - és bérletárak

Helyi díjtételek Villamos Autóbusz Kombinált
Vonaljegy elővételben 350 Ft 350 Ft ---
Vonaljegy járművön váltva 500 Ft 500 Ft ---
Gyűjtőjegy 10 db-os 3.000 Ft 3.000 Ft ---
Kerékpáros napijegy 340 Ft --- ---
Helyi díjtételek Villamos Autóbusz Kombinált
Hétvégi családi jegy --- --- 2.500 Ft
24 órás jegy --- --- 1.200 Ft
Turistajegy (3 napra) --- --- 3.000 Ft
Turistajegy (7 napra) --- --- 4.000 Ft
Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 5 főig --- --- 3.500 Ft
Csoportos kombinált tanuló 24 órás jegy 10 főig --- --- 7.000 Ft
Helyi díjtételek Villamos Autóbusz Kombinált
Tanuló, nyugdíjas havi- vagy Hóközi bérlet 3.200 Ft --- 4.300 Ft
Kiegészítő tanuló bérlet
2021.01.05-12.10.
--- --- 3.560 Ft
Ált. egyvonalas havi- vagy Hóközi bérlet --- 5.200 Ft ---
Általános havi- vagy Hóközi bérlet 5.200 Ft --- 7.700 Ft
Kutya kombinált hóközi bérlet --- --- 2.200 Ft
Helyi díjtételek Villamos Autóbusz Kombinált
Arcképes éves bérlet --- --- 84.500 Ft
Arcképnélküli havibérlet --- --- 29.700 Ft
Arcképnélküli éves bérlet --- --- 326.000 Ft

Az éves bérlettípus az MVK Zrt. valamennyi bérletpénztárában, az Ügyfélszolgálati Irodában, valamint a Közszolgáltatási és kereskedelmi osztálynál (Miskolc, Szondi Gy. u. 1. hétfőtől - csütörtökig 8-14 óra, pénteken 8-12 óra között) váltható.

Közigazgatási határon túli díjtételek 7 Busz
Búza tér Felsőzsolca
7/2 Busz
Keleti kapu Felsőzsolca
50%-os kedvezményes vonaljegy 175 Ft ---
90%-os kedvezményes vonaljegy 35 Ft ---
Vonaljegy elővételben 350 Ft ---
Vonaljegy járművön váltva 500 Ft ---
Nyugdíjas havi- vagy Hóközi bérlet 7.500 Ft 5.300 Ft
Kedvezményes havi- vagy Hóközi bérlet 90%-os 1.050 Ft 740 Ft
Általános havi- vagy Hóközi bérlet 10.500 Ft 7.400 Ft

 

Egyéb díjak  
Bérletigazolvány ára kiállítási költséggel 250 Ft
Elrontott bérletszelvény – csere kezelési díja 250 Ft
Visszaváltott bérletszelvény kezelési díja 250 Ft
65 éven felüliek igazolványának, fogyatékosok és magasabb összegű családi pótlékban részesülők igazolványának kiállítási díja 250 Ft
A bérletvisszaváltás mértéke érvényességi idő első napja előtt 100 %
díja: 250 Ft
Egyéb kereskedelmi áruk díjai  
Műanyag bérlettok 40 Ft
Diákigazolvány műanyag bérlettok 50 Ft
Érvényes MVK Zrt. menetrendkönyv 150 Ft

Jegy- és bérlettípusok, érvényesség

A 2012. január 1. óta forgalomban lévő vonaljegyek és gyűjtőjegyek 2020. december 31-ig korlátozás nélkül használhatók fel utazásra, ezt követően 2021. január 1 – március 31. között értékkülönbözetes cserére biztosít az MVK Zrt. lehetőséget jegy-és bérletpénztáraiban, valamint az ügyfélszolgálaton. Gyűjtőjegyek esetében értékkülönbözetes cserére csak a bontatlan tömbök esetén van lehetőség.

A gyűjtőjegy 10 db vonaljegyet tartalmaz. Az ív szétbontható, a vonaljegyek a borító tőszelvény nélkül is érvényesek. A kezelt vonaljegyet az adott utazás végéig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor fel kell mutatni, kérésre át kell adni az ellenőrnek. A gyűjtőjegy nem váltható vissza. A gyűjtőjegy jegydarabonkénti árusítása tilos. A gyűjtőjegyben található vonaljegyekre egyebekben a vonaljegyekre vonatkozó szabályok az irányadóak.

Kerékpár szállítását az MVK Zrt. kizárólag a Skoda típusú villamosain teszi lehetővé. A kerékpárszállítás díja mellett az utasnak a személyszállítás díját is meg kell fizetni, így a kerékpárt szállító utasnak saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes jeggyel vagy bérletigazolvánnyal és bérletszelvénnyel vagy más utazási okmánnyal.
Egy utas egy kerékpárt szállíthat, amelyhez külön 1 db kerékpár napijegy megvásárlása és érvényesítése szükséges. A kerékpáros napijegy kizárólag elővételben vásárolható meg a jegy- és bérletpénztárakban. A kerékpáros napijegy a jegy érvényesítésének időpontjától 24 óráig érvényes a villamos vonalak teljes hosszán, a villamos járműveken felhasználva. Az érvényesítést követően 24 óráig korlátlanul felhasználható a kerékpár szállításának érvényes igazolásaként.
Amennyiben az utas nem rendelkezik elővételben váltott kerékpáros napijeggyel a kerékpár szállításához a járművezetőnél válthat jegyet. Ebben az esetben a megváltott jegyre - mivel az nem kerékpáros napijegy - a 24 órás érvényességi idő nem alkalmazható. A járművezetőnél váltott jegy egy utazásra érvényes.

A 24 órás jegy vásárlásakor az utas kérésének megfelelően feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra) számított 24 órán keresztül érvényes és jogosít az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra, átszállásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7 –es viszonylat esetében Keleti kapu megállóhelyig jogosít utazásra. A 24 órás jegyet az érvényességi ideje végéig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor fel kell mutatni, kérésre át kell adni az ellenőrnek. A 24 órás jegy külön jegykezelő készüléken történő érvényesítésére nincs szükség.

A turistajegyek a rajtuk megjelölt kezdőnap 0 órájától az azt követő második, illetve hatodik nap 24. órájáig érvényesek és jogosítanak az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra, átszállásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7 –es viszonylat esetében Keleti kapu megállóhelyig jogosít utazásra. A 7 napos turistajegy névre szóló, csak egy személy használhatja, tulajdonosának az utazás megkezdése előtt tollal, nyomtatott betűkkel rá kell írnia a teljes nevét. A jegyet ellenőrzéskor át kell adni, és fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, jogosítvány, útlevél) igazolnia kell személyazonosságát.

A 24 órás jegy vásárlásakor a vásárló kérésének megfelelően feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra) számított 24 órán keresztül érvényes és jogosít az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra, átszállásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7-es autóbusz viszonylat esetében a Keleti kapu megállóhelyig. A 24 órás jegyet az érvényességi ideje végéig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor fel kell mutatni, kérésre át kell adni az ellenőrnek. A 24 órás jegy külön jegykezelő készüléken történő érvényesítésére nincs szükség.
Legfeljebb 5 fő érvényes diákigazolvánnyal rendelkező általános, középiskolás tanuló vagy felsőoktatási intézmény nappali vagy esti tagozatának hallgatója és legfeljebb 1 kísérője részére lehet váltani. A jegyet a legfeljebb 5 fő általános, vagy középiskola tanulója - illetve az iskolánál vendégségben lévő, akár külföldi tanulók is -, felsőoktatási intézmény hallgatója és legfeljebb 1 fő kísérő egy járművön együtt utazva használhatja.
A tanulóknak rendelkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal, beleértve a külföldi diákokat is. A kedvezményes csoportos tanulójegy használatakor a diákoknak bármely államban kibocsátott, érvényes diákigazolványt kell felmutatniuk. Külföldi diáknak minősül az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, illetve hallgatója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. ( 85/2007 (IV.25.) Kormányrendelet ) Az MVK Zrt. a nemzetközi diákigazolványt (ISIC jelzéssel ellátott, International Student Identity Card) az utazási kedvezmény igazolására saját hatáskörbe elfogadja függetlenül a tanuló/hallgató állampolgárságától és képzési intézmény székhelyétől.
A kísérő(k) létszámát be kell számítani az igénybe vevők létszámába, így a kísérő(k)nek nem szükséges külön jegyet érvényesíteni vagy érvényes bérletet, utazási igazolványt felmutatni a csoporttal történő együttes utazás során.
Felsőfokú tanintézmények levelezős hallgatói ezen jegytípust nem vehetik igénybe.

Legfeljebb 10 fő érvényes diákigazolvánnyal rendelkező általános, középiskolás tanuló vagy felsőoktatási intézmény nappali vagy esti tagozatának hallgatója és legfeljebb 2 kísérője részére lehet váltani. A jegyet a legfeljebb 10 fő általános, vagy középiskola tanulója (illetve az iskolánál vendégségben lévő, akár külföldi tanulók) felsőoktatási intézmény hallgatója és legfeljebb 2 fő kísérő egy járművön együtt utazva használhatja. A kedvezményes csoportos tanulójegy használatakor a diákok bármely államban kibocsátott, érvényes diákigazolványt, kártya mutathatnak fel. A kísérő(k) létszámát be kell számítani az igénybe vevők létszámába, így a kísérő(k)nek nem szükséges külön jegyet érvényesíteni vagy érvényes bérletet, utazási igazolványt felmutatni a csoporttal történő együttes utazás során. Felsőfokú tanintézmények levelezős hallgatói ezen jegytípust szintén nem vehetik igénybe. A tanulóknak rendelkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal, beleértve a külföldi diákokat is. A kedvezményes csoportos tanulójegy használatakor a diákoknak bármely államban kibocsátott, érvényes diákigazolványt kell felmutatniuk. Külföldi diáknak minősül az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, illetve hallgatója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. ( 85/2007 (IV.25.) Kormányrendelet ) Az MVK Zrt. a nemzetközi diákigazolványt (ISIC jelzéssel ellátott, International Student Identity Card) az utazási kedvezmény igazolására saját hatáskörbe elfogadja függetlenül a tanuló/hallgató állampolgárságától és képzési intézmény székhelyétől.

A hétvégi családi jegy a megjelölt hétvégén szombat 0 órától vasárnap 24 óráig érvényes és jogosít az MVK Zrt. menetrend szerinti járatain korlátlan számú utazásra Miskolc város közigazgatási határán belül, a 7-es viszonylat esetében Keleti kapu megállóig. A hétvégi családi jegy igénybevételére annak érvényességi ideje alatt egy vagy két felnőtt, legalább egy, de legfeljebb három tizennégy éven aluli gyermekkel együtt jogosult. A hat éven felüli gyermekek esetében utazáskor az érvényes magyar diákigazolványt, vagy személyazonosító igazolványát is fel kell mutatni.

Valamennyi havi és éves bérlet az értékszelvényen feltüntetett naptári hónap, illetve az évszám szerinti év első napjától az érvényességi időszakot követő hónap, ill. éves bérlet esetén január 5-én 24 óráig érvényes. A hóközi bérletek tetszőleges kezdőnappal válthatóak, az adott hónap adott kezdőnapján 0 órától a következő hónap azonos napját megelőző napjának 24. órájáig jogosítanak utazásra (például a hónap 10-én 0 órától a következő hónap 9-én 24 óráig). Az éves bérletek a bérletszelvényre írt évszámnak megfelelő év január 1-től a következő év január 5-én 24 óráig érvényesek, megvásárlásukra január és február hónapokban van lehetőség. Használatuk igazolványhoz vagy egyéb arcképes okmányhoz kötött, az arckép nélküli bérletek kivételével. A teljes árú bérletszelvények általános bérletigazolvánnyal vagy más arcképes igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány), a kedvezményt tartalmazó tanuló bérletszelvények kizárólag arcképes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas szelvények kizárólag az MVK Zrt. által kiadott nyugdíjas (ideiglenes vagy végleges) bérletigazolvánnyal együtt használhatóak.
Az általános bérletigazolványok kiállításához 1 db 4 x 4 cm-es hagyományos vagy digitális technikával készült, fekete-fehér vagy színes, világos hátterű és lehetőleg 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép, valamint személyazonosító igazolvány szükséges. Az igazolványt kiállító bérletpénztáros saját hatáskörében eljárva az igazolványkép elfogadását megtagadhatja, amennyiben azon az utas személyazonossága nem beazonosítható.
A bérletszelvényre a bérletigazolványra, diákigazolvány sorszámát az első utazás megkezdése előtt az utas tollal (kék vagy fekete színű) olvashatóan köteles ráírni.

A kiegészítő tanuló bérlet 2021. január 5. és december 10. között váltható az MVK Zrt. bérletpénztáraiban. A kiegészítő tanuló bérlet korlátlan számú utazásra érvényes az MVK Zrt. villamos és autóbusz járatain (Miskolc közigazgatási határáig) havi bérlet esetén a tárgyhó első napjának 0:00 órájától a következő hó 5-én 24:00 óráig, hóközi bérlet esetén a kezdő nap 0:00 órájától a következő hónap azonos napját megelőző napján 24:00 óráig. A kiegészítő tanuló bérleten tintával, olvashatóan, javítás nélkül kell feltüntetni a diákigazolvány számát (vagy oktatási azonosító számát), és a 7/2-es bérletszelvény számát. Az kiegészítő tanuló bérlet diákigazolvánnyal és azonos időszakra megváltott 7/2-es 90%-os bérletszelvénnyel együtt érvényes.

Az egyvonalas bérlet csak az értékszelvényen szereplő viszonylaton vagy viszonylatpárokon (számjelzéses, illetve szám és betűjelzéssel ellátott viszonylatokon), továbbá az 1-1B, 3A-24, 5-15, 20-22, 21-101B, 28-280, 35-35R, 43-44-45 vonalpárok valamelyikén érvényes, a felsorolásban nem szereplő, de azonos útvonalon közlekedő egyéb vonalakon utazásra nem vehető igénybe.

Az egyvonalas autóbusz értékszelvényre az autóbusz viszonylat vagy viszonylatpárok számát vásárláskor az értékesítő pénztáros köteles ráírni, e nélkül az értékszelvény nem adható ki. Azon egyvonalas autóbusz bérletszelvények, amelyeken a fentiekben felsorolt vonalpárok valamelyike kiválasztásra és a szelvényen feltüntetésre került, a megjelölt vonalak teljes hosszában biztosítják az utazási lehetőséget.

Hóközi típusú (tetszőleges kezdőnappal váltható, az adott hónap adott kezdőnapján 0 órától a következő hónap azonos napját megelőző napjának 24. órájáig jogosít utazásra) bérletszelvény Miskolc közigazgatási határán belül.
A kutyabérlettel egy kutya szállítható, az állatot szállító utasnak külön, saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes jeggyel, bérlettel vagy utazásra jogosító egyéb okmánnyal. A bérletszelvény csak az arckép helyén „EB” felirattal ellátott érvényes általános bérletigazolvánnyal együtt használható, amelynek sorszámát az utasnak tintával rá kell vezetnie a bérletszelvényre. A cserére, visszaváltásra és szabálytalan utazásra vonatkozóan az általános szabályok alkalmazandóak.
A kutya kutyabérlettel zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve szállítható. Utasonként egy kutyánál több nem szállítható egyszerre a kutyabérlettel. Az utasnak az ellenőr vagy a járművezető kérésére a kutya oltási bizonyítványát fel kell mutatnia.

Azon jogosultak részére, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt elérték, az MVK Zrt. jegypénztárosai nyugdíjas bérletigazolványt állítanak ki.
A kedvezményes utazásra jogosító igazolvány (ideiglenes és végleges) kiállításához 1 db 4 x 4 cm-es hagyományos vagy digitális technikával készült, fekete-fehér vagy színes, világos hátterű és a jelenlegi életkornak megfelelő, lehetőleg 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, az ellátást, nyugdíjat, járadékot megállapító határozat, valamint az „Ellátottak utazási utalványa” szükséges.
Az igazolványt kiállító bérletpénztáros saját hatáskörében eljárva az igazolványkép elfogadását megtagadhatja, amennyiben azon az utas személyazonossága nem beazonosítható. A bérletpénztáros szintén saját hatáskörben indokolt esetben a bérletigazolványt bevonhatja, ha az az utazási feltételekben foglaltaknak nem felel meg.
Azon jogosultak részére, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érték el és jogosultságuk időtartama nem tekinthető véglegesnek, az MVK Zrt. jegypénztárosai ideiglenes bérletigazolványt állítanak ki az érvényesség megjelölésével. Ideiglenes nyugdíjas igazolvány kiállításához, valamint annak újra érvényesítéséhez a nyugdíjas határozat eredeti példányának bemutatását kérjük. Az ideiglenes nyugdíjas igazolvány érvényesítése az orvosi felülvizsgálat időpontjáig történik. Az újraérvényesítést a jogosultnak kell kérnie. Ennek elmulasztása esetén a bérletigazolvány utazásra érvénytelenné válik, és jogtalan használata pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.
A nyugdíjasok és egyéb jogosultak a kedvezményre történő jogosultságukat a nyugdíjat, ellátást, illetve a járadékot folyósító szerv által kiadott igazolvány, igazolás bemutatásával igazolhatják.

Díjmentes igazolványra jogosult a tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek életkortól függetlenül, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy.
2012. január 1-től a helyi közlekedést ilyen jogcímen díjmentesen valamint a közigazgatási határon túli viszonylatot - az MVK Zrt. által Miskolc - Felsőzsolca között közlekedtetett 7-es viszonylatot (a Keleti kapu megállóhely – Felsőzsolca végállomás – Keleti kapu megállóhely közötti szakaszon) - 90%-os utazási kedvezménnyel igénybevevők részére az MVK Zrt. arcképes igazolvány elkészítésére ad lehetőséget. Ennek elkészítése nem kötelező, akik azonban mégis élnek a lehetőséggel, az MVK Zrt. ellenőrzésre feljogosított dolgozói részére ezen igazolvány felmutatásával igazolhatják a kedvezményre való jogosultságukat. A kedvezményre jogosultak az MVK Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában regisztráltathatják magukat.
A regisztrációt követően a jogosultak részére a „ Fogyatékos személyek ideiglenes díjmentes igazolványa” kerül elkészítésre.
Az igazolvány kiállításához szükséges:

  • A Magyar Államkincstár vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiadott hatósági igazolvány;
  • 1 db 4 x 4 cm-es 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép;
  • Személyazonosító igazolvány vagy más arcképes igazolvány;

Az igazolvány kiállításának díja: 250.- Ft
Az ideiglenes díjmentes igazolvány a kiállítás időpontjától számított egy évig érvényesíthető, illetve ha a hatósági igazolvány érvényességi ideje ettől rövidebb, akkor addig az időpontig. Ezt követően, vagy a már meglévő és egy évnél hosszabb érvényességi időtartamú hatósági igazolvány, vagy egy újabb jogosultságot igazoló hatósági igazolvány alapján, az igazolványon feltüntetett érvényességi időpont lejárta előtt kell érvényesíttetni az igazolványt. Az igazolványok érvényesítésére bármelyik pénztárunkban lehetőség van. Az érvényesítéskor a jogosultságot minden esetben igazolni kell.
Amennyiben a jogosultak nem váltják ki ezen igazolványt, a kedvezményre való jogosultságukat a továbbiakban is az azt megalapozó hatósági igazolvány eredeti példányával igazolhatják.

A havi-és hóközi bérletek, a 24 órás-, turista- és hétvégi családi jegyek kizárólag csak érvényességük kezdete előtt teljes áron válthatóak vissza 250.- Ft kezelési díj ellenében az MVK Zrt. jegypénztárainál és a Ügyfélszolgálati Irodában.
Sérült vagy rontott havi- és hóközi, valamint MiskolcPont/MiskolcPass Kártyával vásárolt bérletszelvények cseréje teljes érvényességi idejük alatt csak ugyanolyan típusú és érvényességi idejű bérletszelvényre lehetséges a fentiekben meghatározott helyen és kezelési díj ellenében.
MiskolcPont/MiskolcPass Kártyával vásárolt sérült vagy rontott bérletszelvények cseréjét csak az a személy kérheti, akinek a nevére a MiskolcPont/MiskolcPass Kártya szól, illetve a bérletszelvényen szereplő kártya száma azonos a bemutatott kártya számával.
Bérletszelvények értékkülönbözettel (kisebb értékről nagyobb értékre) történő cseréjére a Ügyfélszolgálati Irodában, valamint az MVK Zrt. Kereskedelmi osztályánál van lehetőség.
A visszaváltás, illetve csere lebonyolítását kérő személy személyazonosságát érvényes arcképes igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) kell igazolnia figyelemmel arra, hogy ebben az esetben pénz, érték kifizetése történik. Diákok, hallgatók személyazonosságukat érvényes diákigazolvánnyal is igazolhatják.
A teljes évre megvásárolt kedvezményes árú éves bérlet nem váltható vissza. A MiskolcPont/MiskolcPass Kártyával vásárolt bérlet nem válható vissza.
Bérlet visszaváltását az a magánszemély, aki a vásárláskor számla kiállítását kérte, csak a kiállított számla leadásával kérheti.
A vonaljegyek és gyűjtőjegyek sem érvényességi idejük alatt sem annak lejártát követően nem válthatók vissza. Az érvényüket vesztett elővételi vonaljegyek, valamint a hiánytalan, azaz a 10 db azonos sorszámú vonaljegyet tartalmazó gyűjtőjegy értékkülönbözetes cseréjére az MVK Zrt. jegypénztáraiban és a Ügyfélszolgálati Irodában van lehetőség. Az értékkülönbözetes csere kizárólag tárgyévet megelőző tarifával értékesített jegyekre vonatkozik és csak tarifaváltás esetén lehetséges.
Tanuló, nyugdíjas, valamint MiskolcPont/MiskolcPass Kártyával vásárolt bérletek esetében kizárólag természetes személy részére állít ki az MVK Zrt. számlát.
A jelenleg érvényes számviteli törvénynek, valamint az MVK Zrt. Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően a fentiekben felsorolt értékcikkek visszaváltásakor és cseréjekor- a visszaváltás és a csere helyszínén- a bérletpénztárosnak minden esetben visszatérítési, vagy cserebérlet kiadási bizonylatot kell kiállítania.
A bizonylatnak tartalmazni kell:

  • a kifizetés keltét,
  • a cserét kérő nevét és személyi azonosító adatait,
  • az értékcikk sorszámát, mértékét, eredeti árát
  • a kifizetendő összeget számmal
  • a pénztáros és az utas aláírását.

A havi és hóközi értékszelvények, a 3 és 7 napos turistajegyek valamint 24 órás jegyek visszaváltásának alkalmával - amennyiben azok magánszemély nevére szóló készpénzfizetési számlával lettek megvásárolva - minden esetben meg kell állapítani, hogy a pénzfelvevő személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére nem az a személy jelenik meg személyesen, akinek a nevére a készpénzfizetési számla kiállításra került, más személy részére az összeg csak szabályszerű, a készpénzfizetési számlán szereplő személytől származó meghatalmazás ellenében fizethető ki.
A társaságok és intézmények által dolgozóik részére számlára megvásárolt bérletek 100 % -os visszaváltását csak a szelvények érvényességének kezdetét megelőzően kizárólag a közület kérheti írásban, melynek ügyintézése a Kereskedelmi osztályon, valamint a Ügyfélszolgálati Irodában történik az eredeti számla bevonásával.