Bérelhető helyiség Felső-Majláth végállomáson

Aktualitás dátuma: 
2021. szeptember 20., hétfő

Az MVK Zrt. a Miskolc belterület 30903/12 hrsz-ú, Miskolc, Erdész utca 24. szám alatt található Felső-Majláth (Bagolyvár) végállomási épületben található helyiségeket bérbeadásra kínálja akár időszakos üzemeltetésre is.
Helyiségek:

 • 24 m2 alapterületű,
 • 21 m2 alapterületű,
 • 16 m2 alapterületű,
 • irodai tevékenység végzése céljából,
 • az épület emeletén találhatóak,
 • a bérleti díj tartalmazza az épületben található teakonyha és mosdó nem kizárólagos használatát,
 • a leendő bérlő(-k) kötelezettsége:

- vízfogyasztás díja: átalány díj alapján a Bérbeadó felé (létszám és tevékenység alapján)
- elektromos energiadíja: átalány díj alapján a Bérbeadó felé,
- üzemeltetési díj: átalánydíjjal kerül elszámolásra, amely tartalmazza a liftkarbantartás, automatakapu karbantartás, a fűtés karbantartás, a portaszolgálat, a takarítás, a szemétszállítás Bérlő területarányosan terhelő részét.

 • bérbeadó informatikai szolgáltatást nem ad,
 • határozott / határozatlan időtartamra vehető bérbe,
 • a helyiségek együtt vagy külön-külön is bérbe vehetőek.

 
Az MVK Zrt. a bérlő tevékenységeiért felelősséget nem vállal.  A bérlő a tevékenységét saját hasznára és kockázatára végzi, és a bérbeadó számára bemutatja, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel. A bérlő köteles a tevékenységi körét érintő valamennyi hatályos jogszabályt, valamint a hatósági-és közegészségügyi előírást betartani, tovább köteles betartani a bérbeadó végállomás épületében való tartózkodásra és mozgásra vonatkozó szabályokat, a munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályokat.
A pályázatokat zárt borítékban személyesen, vagy postai úton az MVK Zrt. Ellátási osztályának (3527 Miskolc, Szondi György utca 1. irodaház 4. emelet) kell eljuttatni 2021.10.31-ig
 
Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

 • megajánlott havi bérleti díj ..………,- Ft +ÁFA
 • bérleményben folytatni kívánt tevékenység megnevezése