Pótdíj

Utazási feltételek megszegése, bírságolás

Az MVK Zrt. Üzletszabályzata alapján a viteldíjon felül 7 500 forint helyszíni bírságot köteles fizetni az, aki:

 • vonaljegy nélkül, érvénytelen jeggyel, érvénytelen bérletigazolvánnyal vagy bérletszelvénnyel, érvénytelen utazási igazolvánnyal, Miskolcpont Kártyával vásárolt bérletszelvénnyel, de Miskolcpont Kártya nélkül kísérli meg az utazást, illetve valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe;
 • érvénytelen Miskolc Pass kártyával utazik;
 • élőállatot az előírt díjfizetés nélkül szállít;
 • kézipoggyászként túlméretes tárgyat, vagy egyáltalán nem szállítható tárgyat visz be a járműbe;
 • saját maga, vagy a magával vitt kézipoggyász, élőállat a járművet bepiszkítja;
 • az utazási feltételeket nem tartja be;
 • kutyát, kerékpárt vagy túlméretes tárgyat az előírt díj megfizetése nélkül szállít;
 • a vészjelzőt, vészféket vagy ajtóvésznyitót indokolatlanul működésbe hozza;
 • olyan jeggyel vagy bérletszelvénnyel utazik, amely láthatóan vagy vélhetően hamisított vagy fizikai, illetve kémiai úton manipulált;

Az utazási feltételeket megszegő utast a Szolgáltató ellenőrzésre feljogosított dolgozója helyszíni bírság megfizetésére szólíthatja fel, illetve az utazásból való azonnali kizárás lehetőségével élhet. Az utazási feltételeket megszegő utas a jegyellenőri intézkedés során a helyszíni bírságot kifizetheti, ez nem érinti az utas azon jogát, hogy panaszt nyújtson be az intézkedés megalapozottsága, vagy méltányossági kérelmet a bírság tárgyában.

A jegyellenőri intézkedést követően, amennyiben a helyszíni bírság megfizetésére nem kerül sor, az utas az utazásból kizárásra kerül, utazását kizárólag vonaljegy érvényesítésével tovább folytathatja. A 7 500 Ft helyszíni bírság az esemény napjától számított 8 naptári napon belül a Közönségszolgálati Irodában befizethető.  Amennyiben ezen határidőig nem történik meg a 7 500 Ft-os helyszíni bírság megfizetése, a bírság 15 000 Ft-ra emelkedik. 20 000-Ft késedelmi díjat köteles fizetni a 15 000 Ft-os bírságon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.

Ezúton tájékoztatjuk azon ügyfeleinket, akikkel szemben az MVK Zrt.-nek fennálló követelése van, hogy a követelés érvényesítése érdekében az MVK Zrt.-harmadik fél követeléskezelő társaságnak ad megbízást. A fennálló követelés kezelése céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokat – amennyiben a Megrendelő természetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a szerződés teljesítése érdekében – az MVK Zrt.- átadja az Intrum Justitia Zrt.-nek (székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150.; cégjegyzékszám:  01-10-044857).

A bírság 600 Ft-ra mérséklődik, ha az utas a bírságolás napjától számított két munkanapon belül az MVK Zrt. Közönségszolgálati Irodájában :

 • az esemény napját megelőzően már rendelkezésére álló érvényes tárgyhavi bérletszelvényét, bérletigazolványát bemutatja (ezen lehetőséggel az esemény napjától számított egy éven belül két alkalommal élhet az utas).
 • a Miskolcpont Kártyával vásárolt bérletszelvény vásárlása napján érvényes a kedvezmény igénybevételére jogosító, saját névre szóló Miskolcpont Kártyát a bérletszelvénnyel együtt bemutatja;
 • számnélküli bérletszelvénnyel történő utazás esetén az ellenőr által ráírt számmal rendelkező  bérletszelvényt bemutatja (amennyiben az utas olyan bérletigazolvánnyal  - diákigazolvánnyal - utazott, melynek bérletszelvényére a bérletigazolvány (diákigazolvány) sorszáma nem volt  tintával ráírva, a jegyellenőr írja fel számot a szelvényre, rögzítí  az utas adatait, aki a bérletszelvény bemutatását követően 600 Ft befizetésével rendezheti a bírságot (ezen lehetőséggel egy utas az esemény napjától számított egy éven belül csak két alkalommal élhet);
 • a matrica nélküli diákigazolványt érvényes matricával pótolva bemutatja
 • az érvényes sorszámozott diákigazolvány helyett kiadott igazolást bemutatja;
 • az érvényes Miskolc Pass kártyáját bemutatja;

A két munkanapos bemutatási határidő elmulasztása esetén az általános bírságtételek lépnek érvénybe.

A bírságfizetés

A bírság mértéke helyszíni készpénzes kiegyenlítésekor a viteldíjon (300 Ft) felül 7 500 Ft. A bírság helyszíni megfizetéséről a jegyellenőr minden esetben nyugtát köteles adni.

Bérletbemutatásra, készpénzes vagy bankkártyás fizetésre a Közönségszolgálati Irodában van lehetőség (3530 Miskolc, Szemere u. 5.)

Nyitva tartás:

 • Hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 – 15:30
 • Szerda: 8:00 – 17:30
 • Péntek: 8:00 – 13:30
 • Szombat, Vasárnap: ZÁRVA

A 7 500 Ft helyszíni bírság az esemény napjától számított 8 naptári napon belül a Közönségszolgálati Irodában készpénzzel befizethető, bankkártyával kiegyenlíthető név és a bírságolás napjának megadásával, vagy a bírságfizetési kötelezvény másodpéldányával.

A bérletbemutatáshoz szükséges dokumentumok:

 • a bírságolás napjára és időpontjában érvényes bérletszelvényre és a bérletszelvényen feltüntetett számhoz tartozó érvényes arcképes igazolványra;
 • ingyenes utazási jogosultság esetén a jogosultságot igazoló, a bírságolás időpontjában érvényes hatósági iratokra és a személyazonosságot igazoló dokumentumokra (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya) van szükség.

Amennyiben a bérletbemutatást nem a bírságolt személy intézi, egy megbízott személy (például családtag, ismerős stb.) is megteheti a szükséges eredeti dokumentumok bemutatásával.

A befizetésről kollégáink nyugtát állítanak ki, melyet utasunknak 30 napig meg kell őriznie.

A bírság rendezése postai befizetéssel csak az MVK Zrt. által előnyomtatott készpénz-átutalási megbízáson, az úgynevezett „sárga csekken” lehetséges.

Az ellenőrtől átvett csekkel a bírság befizetését 30 napon belül bármelyik postahivatalban elintézheti. A csekk kitöltésekor a következőkre érdemes figyelni:

 • Minden esetben a bírságolt személy nevét és címét kell feltüntetni a befizető adatainál. A bírság összege – 15 000 forint – már rajta van a csekken, de az összeget több helyre és betűvel is ki kell írni. A csekken beírásokat javítani nem lehet.
 • Az olvashatóság érdekében célszerű nyomtatott nagybetűkkel kitölteni a csekket.
 • Hibás kitöltéskor (mivel javítani nem lehet) javasoljuk a 4. pont szerinti átutalásos bírságdíjbefizetést.

A bírság befizetésre belföldi postautalványon, az úgynevezett „rózsaszín csekken” NINCS lehetőség.

A bírság befizetése történhet banki (papíralapú megbízással vagy bankjának internetes oldalán keresztül) átutalással is. Az MVK Zrt. ehhez kapcsolódó bankszámlaszáma: Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000004-06960001

Közleményként kérjük feltüntetni a megbírságolt utas nevét és a bírságolás dátumát.

Méltányossági kérelem fizetési könnyítés (részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás) tárgyában nyújtható be.

Letölthető méltányossági kérelem